Tulostusversio

3/2013

Taustaselvitykset: Heikentääkö uudistus yksityisyyttä?

Teksti: Kirsi Castrén

Lakiuudistus mahdollistaisi turvallisuusselvitykset entistä useammissa tehtävissä, muun muassa yhteiskunnan välttämättömän infrastruktuurin hoitamiseen liittyvissä energia- ja elintarvikehuollon tehtävissä ja tietoliikenteessä. Myös räjähdysaineiden valmistuksessa työskentelevien tai arvokuljetusten hoitavien taustan saisi selvittää.

Selvitysten tekemisessä saisi myös käyttää entistä useampia rekistereitä. Perusmuotoisessa ja laajassa selvityksessä voitaisiin hyödyntää kohteen koulutus- ja työuratietoja sekä muun muassa luottotieto- ja ulosottorekisterien tietoja.

Laki oikeuttaisi edelleen selvitykset julkisen talouden tai erittäin merkittävän yksityisen edun suojaamiseksi. Palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK vastustavat lain soveltamisalan laajentamista liiketaloudellisten intressien perusteella.

”Mitä tulee yritysten taloudellisten etujen ja liikesalaisuuksien turvaamiseen, katsomme, että henkilön luotettavuus on pitkälti varmistettavissa huolellisella rekrytointiprosessilla", sanoo lakimies Paula Ilveskivi Akavasta.

"Emme myöskään ole mielellämme murentamassa työntekijän yksityisyyttä esimerkiksi pankkisalaisuuden osalta.”

Tehtäväjoukon laajeneminen lisäisi ennen kaikkea julkishallinnolle tehtäviä selvityksiä. Elinkeinoelämä onkin arvostellut lakiehdotusta tältä osin.

”Pelkona on, että kun poliisihallinnon kuorma kasvaa lisääntyvien julkishallinnon turvallisuusselvitysten vuoksi, ei selvityksiä voida tehdä siinä määrin kuin nykyisin. Silloin yritysten intressit jäävät turvaamatta, vaikka ne on kirjoitettu lakiin”, sanoo johtava asiantuntija Jyrki Hollmén Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Yrityksissä ei myöskään ymmärretä työntekijäjärjestöjen huolta lakiesityksen vaikutuksista yksityisyydensuojaan.

"EK pitää palkansaajajärjestöjen käsitystä yksityissektorin riskien merkityksestä kansantalouden kannalta huolestuttavana”, Hollmén kommentoi.

 

Lue myös

Taustaselvitykset lainsäätäjän syynissä »
Taustaselvityksiä yrityksistä myös kotimaisissa hankkeissa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.