Tulostusversio

4/2013

Arvioinnin asianosaisjulkisuus on vaikea pala

Teksti: Kirsi Castrén

Julkisella sektorilla virantäytön julkisuus mutkistaa työnhakijan tietojen käsittelyä.

Virantäyttö edellyttää, että hakijoista on tehty ansiovertailu. Yhteenvedossa esitetään henkilötietojen lisäksi hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä tiedot kelpoisuusvaatimuksen täyttymisestä.

”Viranhakemukset ovat pääsääntöisesti julkisia, mutta ne sisältävät usein salassa pidettävää tietoa muun muassa perhe- ja yksityiselämästä”, toteaa ylitarkastaja Mia Murtomäki tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Viranomaisella on harkintavaltaa

Ansiovertailut ovat yleensä julkisia tai ainakin asianosaisjulkisia eli saatavilla henkilöille, joiden oikeuksia tai etua asia koskee. Asianosaisjulkisuus kaventaa hakijoiden yksityisyydensuojaa ja koettelee soveltuvuusarvion laatijan ammattitaitoa.

Julkisuuslaki sallii asianosaiselle mahdollisuuden viranomaisen harkinnan mukaan tutustua myös salassa pidettäviin asiakirjoihin. Laki toisaalta myös kieltää luovuttamasta asiakirjaa asianosaisellekaan, mikäli se olisi vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua.

Esimerkiksi eräässä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa vuonna 2010 todettiin, että viran täyttöä koskevassa asiassa viranhakija oli asianosainen ja virkaan valitun soveltuvuusarvio oli voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallinto-oikeus oli määrännyt arvion annettavaksi valitsematta jääneelle hakijalle. KHO kuitenkin piti yksityisyydensuojaa painavampana perusteena ja päätyi salassapidon kannalle.

Lavertelu kielletty

Asianosainen on julkisuuslain mukaan vaitiolovelvollinen saamistaan salassa pidettävistä tiedoista. Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu, esimerkiksi syrjintäkanteen nostamiseen. Lavertelu kilpahakijan soveltuvuustestistä työpaikan kahvipöydässä tai vaikka vain perhepiirissä voi täyttää salassapitorikoksen tunnusmerkit.

”Rajanveto on ehkä vaikeaa siltä osin kuin asianosainen puhuu omasta asiastaan”, Murtomäki pohtii.

Tiivistelmät asianosaisten luettavissa

Turun kaupunki teettää soveltuvuusarvioita harkinnan mukaan pääasiassa johtotason ja asiantuntijatehtäviin hakeville. Arvioinnit on ulkoistettu ja kilpailutettu. Hakijat voivat halutessaan käydä tutustumassa kilpahakijoidensa soveltuvuusarvion tiivistelmään, jota muutoin säilytetään lukkojen takana. 

”Konsulteilta saamamme raportit ovat tiiviitä, ja niissä puhutaan vain työtehtävään liittyvistä asioista: Mikä on henkilön kykyrakenne, työskentelytyyli ja osaamisen taso suhteessa haettavaan tehtävään”, kuvaa henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Lausuntoja säilytetään Turussa kaksi vuotta eli lakisääteisen valitusajan verran.

Lue myös

Arvioinnissa syynissä on soveltuvuus »
Arvioinnin viisi vinkkiä »
Arviointimarkkinoilla on monenlaista toimijaa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.