Tulostusversio

4/2013

Tietosuojalautakunta: Organisoitu tiedonkeruu vaatii rekisteröidyn luvan

Henkilörekisteri syntyy, kun tiettyä henkilöä koskevat tiedot on järjestetty siten, että ne löytyvät helposti.

Tietosuojalautakunnan ratkaisussa Jehovan todistajien saarnaamistyössään käsittelemistä henkilötiedoista luonnehditaan myös henkilörekisterin ja rekisterinpitäjien määritelmiä.

Päätöksessään tietosuojalautakunta kielsi Jehovan todistajien uskonnollista yhdyskuntaa käsittelemästä henkilötietoja ovelle ovelle -saarnaamistyössä ilman henkilötietolain mukaista perustetta. Henkilötietojen käsittely voi perustua esimerkiksi kyseisten henkilöiden yksiselitteisesti antamaan suostumukseen. Lautakunta myös velvoitti Jehovan todistajat huolehtimaan siitä, että yhdyskunnan tarkoituksia varten ei kerätä henkilötietoja ilman, että henkilötietolaissa tarkoitetut tietojen käsittelyn edellytykset täyttyvät.

Rekisteröidyn tiedot helposti saatavilla

Ratkaisussa keskeiseksi nousi kysymys siitä, muodostavatko ovelta ovelle -työssä tehtävät muistiinpanot henkilörekisterin.

Jehovan todistajat vetosivat siihen, että muistiinpanot ovat saarnaajien yksityistä aineistoa. Niitä ei tehdä standardisoidulle lomakkeelle tai muutoinkaan niin järjestelmällisesti, että nimenomaisen henkilön tietoja voitaisiin hakea tai ylläpitää. Seurakunta tai yhdyskunta ei velvoita tekemään muistiinpanoja eikä sillä ole niihin pääsyä tai määräysvaltaa.

Lautakunnan mukaan on kuitenkin ilmeistä, että ovelta ovelle -työssä syntyy henkilörekisteri tai -rekistereitä. Lautakunnan määrittelemänä henkilörekisteri muodostuu silloin, kun tiettyä henkilöä koskevat tiedot on järjestetty siten, että ne löytyvät helposti.

Merkityksellistä on pikemminkin muistiinpanojen käsittelymahdollisuus kuin se, millaiselle alustalle ne on koottu. Jehovan todistajien muistiinpanot toimivat muistin apuna vierailtaessa uudelleen kiinnostusta osoittaneiden luona. Tiettyä henkilöä koskevat tiedot ovat siis löydettävissä. Lisäksi ovelta ovelle -työtä tehdään alueittain, joten muistiinpanot on järjestetty alueittain. Vierasta kieltä tai viittomakieltä puhuvista kerätään tietoja lomakkeella. Näin ollen lomake edesauttaa henkilöä koskevien tietojen etsimistä ja siirtämistä. 

Rekisterinpitäjä antoi ohjeita

Toinen keskeinen kysymys koski rekisterinpitäjän määritelmää.

Lautakunta katsoi, että Jehovan todistajien uskonnollinen yhdyskunta ja tietoa keräävät yhdyskunnan jäsenet ovat yhdessä rekisterinpitäjiä. Jehovan todistajat olivat vedonneet siihen, ettei yhdyskunta säilytä yksittäisten saarnaajien keräämiä tietoja.

Lautakunnan mukaan rekisterinpitäjän määritelmän kannalta ei kuitenkaan ole keskeistä, kuka tietoja säilyttää. Yhdyskunta oli kehottanut saarnaajia tekemään muistiinpanoja ja antanut ohjeita kerättävistä tiedoista. Tietojen kerääminen tapahtui siis yhdyskunnan toimintaa varten ja yhdyskunnan antamien suuntaviivojen mukaisesti. Tällaista tietojen keruuta ei voi pitää yksityiseen tarkoitukseen tehtävänä henkilötietojen käsittelynä, joka ei kuuluisi henkilötietolain soveltamisalaan.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.