Tulostusversio

4/2013

Tuhansien yhdistysten rekisteri

Teksti: Päivi Männikkö

Yhdistysrekisterissä ovat edustettuina kaikki inhimillisen toiminnan alat.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään yhdistysrekisteriin merkitään kaikki rekisteröidyt yhdistykset. Niitä on Suomessa noin 135 000. Jos joukosta vähennetään ne yhdistykset, joiden toiminta on käytännössä lakannut, jäljelle jää silti noin satatuhatta yhdistystä. 

Rekisteröinnin etuna yhdistyksestä tulee erillinen oikeushenkilö, joka voi tehdä oikeustoimia. Usein rekisteröityminen on myös edellytys julkisten tukien tai kokoontumistilojen saamiselle.

Rekisteröityvän yhdistyksen pitää olla toiminta-ajatukseltaan aatteellinen. Puhtaasti elinkeinon harjoittamiseen sitä ei voi perustaa. Sen pitää nimeltään erottua muista yhdistyksistä, eikä nimi saa olla harhaanjohtava, lainvastainen tai hyvän tavan vastainen.

”Nimi ja aatteellisuus ovat isoja tulkintakysymyksiä”, PRH:n yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö Juha Viertola toteaa.

”Aatteellisuudella tarkoitetaan yhdessä tekemistä muussa kuin elinkeinotoiminnan mielessä”, hän selventää.

Yhdistysrekisterin voi katsoa edustavan lähes kaikki inhimillisen toiminnan aloja. Skaala ulottuu muutaman ihmisen harrastuspiireistä satojentuhansien jäsenten ay-liittoihin.

Julkista ja arkaluonteista tietoa

Yhdistysrekisteriin merkitään puheenjohtajien ja muiden nimenkirjoittajien nimet, yhteystiedot ja henkilötunnukset. Näistä nimet ja yhteystiedot ovat kaikille julkista tietoa, jota saa hankkimalla yhdistyksen rekisteriotteen Patentti- ja rekisterihallituksesta.

”Kun jokaisessa yhdistyksessä on 2–3 nimenkirjoittajaa, heitä on yhteensä 300 000–400 000. Kyseessä on siis iso henkilörekisteri”, Viertola huomauttaa.

Pankit hakevat yhdistysrekisteristä nimenkirjoittajien tietoja varmistuakseen heidän oikeudestaan tehdä sopimuksia yhdistyksen nimissä. Lisäksi viranomaiset tarvitsevat yhdistysrekisterissä olevien rekisteröityjen tietoja yksittäistapauksissa. Yhdistysrekisteristä myös myydään nimenkirjoittajien yhteystietoja niin sanottuina massaluovutuksina.

Uskonnollisista yhdyskunnista pidetään erillistä rekisteriä. PRH:ssa on tehty linjaus, jonka mukaan niiden perustamisasiakirjat ovat salassa pidettäviä. Tämä johtuu siitä, että perustamisasiakirjassa on kaikkien perustajajäsenten nimet, ja tieto henkilön uskonnollisesta vakaumuksesta on henkilötietolain mukaan arkaluonteinen.

Lue myös

Yhdistysrekisteri: Avoimessa datassa on riskinsä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.