Tulostusversio

4/2013

Kysy meiltä 4/2013

Askarruttaako jokin henkilötietojen suojaan, yksityisyyteen, viestinnän luottamuksellisuuteen tai tietoturvaan liittyvä asia? Lähetä kysymyksesi meille, me etsimme sille sopivan vastaajan. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@tietosuoja-lehti.fi

----

Saako yritys julkaista netissä tapahtumansa osallistujalistan, jossa on osallistujien nimet, yhteystiedot sekä organisaatio ja tehtävänimike? Voinko pyytää poistamaan omat tiedot kokonaan tai edes osittain?

Henkilötietojen käsittely yrityksen järjestämässä tapahtumassa voi perustua nk. asialliseen yhteyteen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Tällöin tietojenkäsittely on sidottu niille määriteltyyn ja asiallisesti perusteltuun tarkoitukseen. Tietojenkäsittelyn on oltava tarpeellista.

Tietojen julkaisemista internetissä voidaan pitää tietojen sähköisenä luovutuksena rajoittamattomalle vastaanottajajoukolle, jolloin tietojen kaikista käsittelytarkoituksista ei voida varmistua eikä tietojen käyttöä voida käytännössä enää hallita. Tällöin tietojen julkaisuun pitää olla jokin oikeuttava peruste. Tietojen vieminen internetiin voi perustua laissa säädettyyn tai rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun menettely on muutoin asiallisesti perusteltua ja tarpeellista rekisterinpitäjän toiminnan kannalta.

Yrityksellä on oikeus käsitellä henkilötietoja tapahtuman järjestämiseksi tarpeellisessa määrin. Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää, kuten yritystä, poistamaan tietojenkäsittelyn kannalta tarpeettomat tiedot. Tietojen tarpeellisuus määräytyy tapauskohtaisesti ja mahdollisesti soveltuva lainsäädäntö huomioiden.

----

Onko oikein, että puhelinliittymän asiakkaalle lähetetään suoramarkkinointia puhelimeen ja sähköpostiin, eikä tätä voi perua, koska markkinoinnin vastaanottaminen kuuluu sopimusehtoihin?

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksessa, eikä tätä oikeutta voida rajoittaa sopimusehdoin. Myös suoramarkkinoinnille annetun suostumuksen voi perua.

Tietosuojavaltuutettu on antanut kannanoton, joka koskee nk. markkinointiluvan sisällyttämistä viestintäpalvelun sopimusehtoihin. Tietosuojavaltuutetun mukaan tällaisen markkinoinnille annettavan suostumuksen kytkeminen välttämättömyyspalveluna tarjottuun matkapuhelin- tai internetliittymään ei ole asiallisesti perusteltua.

Kannanotossa ei tarkasteltu sellaisia lisäarvoa tuottavia palveluita, jotka toteutetaan kuluttajan toimeksiannosta ja jotka saattavat sisältää markkinointia. Asiaa koskeva tiedote on löydettävissä toimiston verkkosivuilta.

 

Kysymyksiin vastasi ylitarkastaja Iiro Loimaala tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.