Tulostusversio

3/2008

Työelämä: Tutkimus selvitti lain soveltamista

Teksti: Ahti Laitinen

Lakia yksityisyyden suojasta työelämässä uudistettiin syksyllä 2004. Työministeriö tilasi Turun yliopiston oikeustieteelliseltä tiedekunnalta tutkimuksen lainmuutosten soveltamisesta.

Tutkimuksessa selvitettiin huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen hankkimista ja käsittelyä sekä myös alkoholin käytön kontrollia. Edelleen selvitettiin, miten kameravalvontaa suoritetaan ja miten kuva-aineistoja käsitellään. Lisäksi tutkittiin, miten työntekijän käytössä olevien sähköpostiviestien osalta toimitaan käytännössä, ja onko luottamuksellisten viestien suoja säännösten mukainen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, miten näitä asioita koskevia suunnitelmia ja ohjelmia on laadittu ja neuvoteltu työpaikkojen menettelyissä.

Lain, sen esitöiden, oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden perusteella selvitettiin, mitä uudet säännökset edellyttävät työelämän osapuolilta, erityisesti työnantajilta.

Tutkimusongelmiin haettiin empiirisiltä osiltaan vastauksia laajalla postikyselyllä eri puolilla maata sijaitseville julkisille ja yksityisille toimipaikoille. Vastaajiksi pyrittiin saamaan sellaisia työnantajia ja työntekijöitä, joilla on tietoa ja tuntemusta tutkimuksen kohteena olevista asioista.

Lomakkeita lähetettiin toukokuun 2007 alussa 1 296 toimipaikkaan. Vastausprosentiksi tuli 35, joka on edustava keskisuurten ja suurten toimipaikkojen osalta. Julkisella sektorilla kuntien palautusprosentti oli 53 ja valtionhallinnon 60.

-----

[KIRJOITTAJA]

Ahti Laitinen on kriminologian ja oikeussosiologian professori Turun yliopistossa.

Lue myös

Työelämä: Tietosuoja pääosin kunnossa »
Työelämän pelisäännöt »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.