Tulostusversio

3/2008

Väestötietolainsäädäntö: SATU myös muiden käyttöön

Teksti: Ilkka Turunen

Väestötietolainsääntöä koskeva lakiesitys sisältää merkittävän uudistusehdotuksen, jonka mukaan varmenteissa käytettävä sähköinen asiointitunnus olisi mahdollista luovuttaa myös muiden varmentajien kuin Väestörekisterikeskuksen käyttöön. Uudistuksen odotetaan edistävän osaltaan varmennettua sähköistä asiointia.

Edellytyksinä olisi, että kysymys on sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa tarkoitetusta varmenteesta, varmentajan sijaintipaikka on Suomessa ja että sähköistä asiointitunnusta käytettäisiin vain varmenteen haltijan yksilöivänä tunnistetietona.

Tällä hetkellä sähköinen asiointitunnus on vain Väestörekisterikeskuksen käytössä. Ehdotettuun uudistuksen on vaikuttanut myös se, että sähköisistä allekirjoituksista annettu laki kieltää henkilötunnuksen käytön varmenteen haltijan tunnistetietona.

Väestörekisterikeskuksen tehtävät varmennepalvelussa jaetaan lakiesityksessä kahteen osaan. Viraston viranomaistehtävänä on tuottaa varmennetussa sähköisessä asioinnissa käytettäväksi tarkoitettu kansalaisvarmenne sekä sen käyttöön liittyvät varmennehakemisto- ja sulkulistapalvelut.

Kansalaisvarmenne olisi varattu ensisijaisesti viranomaiskäyttöön ja siinä varmenteen hakijan tunnistamisen ja rekisteröinnin suorittaisi aina poliisi. Tämä johtuu siitä, että kansalaisvarmenne on henkilökorttilain mukaan aina poliisin myöntämällä henkilökortilla. Käytännössä kansalaisvarmenteella siis luodaan viranomaisen vahvistama ja takaama henkilön sähköinen identiteetti.

Väestörekisterikeskus voisi tuottaa markkinaehtoisesti myös muita varmennetun sähköisen asioinnin palveluja, kuten muita varmenteita tai allekirjoitus- ja salauspalveluja. Uusi palvelumuoto olisi varmennettu aikaleimapalvelu, jolla voidaan osoittaa asiakirjan olemassaolo ja sisältö tietyllä hetkellä sekä toimenpiteen täsmällinen ajankohta.

Muun Väestörekisterikeskuksen tarjoaman varmenteen hakijan voisi esityksen mukaan tunnistaa ja rekisteröidä myös viraston sopimuskumppanina toimiva muu viranomainen, yritys tai yhteisö. Viraston tuottama varmenne olisi esityksen mukaan mahdollista uusia sähköisesti voimassa olevalla kansalaisvarmenteella tai muulla laatuvarmenteella.

Kansalaisvarmennetta lukuun ottamatta lakiesitys ei anna Väestörekisterikeskukselle monopoliasemaa varmennetuotannossa.

-----

[KIRJOITTAJA]

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen työskentelee valtiovarainministeriössä hallinnon kehittämisosastolla.

Lue myös

Väestötietolainsäädäntö uudistuu »
Väestötietolainsäädäntö: HETUn muuttaminen lakiin »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.