Tulostusversio

3/2008

Lyhyesti yksityisyydestä 3/2008

Datainspektionen varoittaa DNA-testeistä

Ruotsin tietosuojaviranomainen (Datainspektionen) pyytää Ruotsin hallitusta harkitsemaan lainsäädäntötoimia, joiden avulla voitaisiin minimoida itse tehtäviin DNA-testeihin liittyvät ongelmat yksityisyyden suojan kannalta.

Ruotsista puuttuu tällä hetkellä lainsäädäntö, joka koskee terveyden- ja sairaanhoitosektorin ulkopuolella tehtäviä DNA-testejä.

Tietosuojaviranomaisen mukaan toimintaan liittyy riski siitä, että DNA-näyte voidaan testata henkilön tietämättä ja ilman hänen suostumustaan.

Asia on tullut esille, kun ruotsalainen yritys teki ilmoituksen toiminnasta tietosuojaviranomaiselle. Yritys tarjoaa internetissä palvelua, jossa asiakas voi lähettää DNA-näytteen ja saada näytteen perusteella analyysin. Analyysi paljastaa muiden muassa eräitä sairauksia sekä tietoja kyseisiin sairauksiin liittyvistä riskeistä.

----

Katukuvapalvelu herättää huolta

Google on ryhtymässä tarjoamaan Street View -palveluaan myös Euroopassa. Palvelu näyttää tarkkaa panoraamakuvaa suurimpien kaupunkien kaduilta. Yhdysvalloissa palvelu on herättänyt kysymyksiä, koska joissakin sitä varten otetuissa kuvissa näkyy tunnistettavia ihmisiä ja rekisterinumeroita.

Google on aloittanut talojen ja katunäkymien valokuvaamisen myös Saksassa. Saksan tietosuojavaltuutettu Peter Schaarin mukaan kuvat voidaan yhdistää osoitteisiin ja muihin henkilötietoihin, joten asia vaatii arvioimista lainsäädännön kannalta. Hänen mukaansa tietojen keräämiseen tulisi ensin pyytää lupa asianosaisilta.

Google on vakuuttanut, etteivät yksittäiset ihmiset tai rekisterinumerot ole tunnistettavissa.

Vaikka kasvokuvat eivät näkyisikään nettipalvelussa, Schaarin mukaan asia kaipaa selventämistä, koska yhtiöllä on kuitenkin hallussaan tunnistettavat kuvat ja rekisterinumerot. Kuka takaa, etteivät yritykset tai hallinnolliset tahot voisi saada näitä tietoja käsiinsä, Schaar kysyy.

Myös Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter Hustinx on patistanut Googlea kunnioittamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä Street View-palvelun tarjoamisessa Euroopassa. Hän neuvookin yhtiötä toimimaan yhteistyössä paikallisten tietosuojaviranomaisten kanssa.

----

Tullin telekuuntelu kasvussa, poliisin tasaantumassa

Tuomioistuinten Tullille myöntämien telekuuntelulupien määrä on kasvussa. Edellisvuoteen verrattuna viime vuonna lupien määrä kasvoi noin 40 prosenttia. Kasvu johtuu aiemmin myönnetyille telekuunteluluville haetuista jatkoluvista.

Tullin mukaan tutkittavat jutut laajenevat nopeasti ja tämä johtaa tutkinta- ja telekuunteluaikojen pitenemiseen ja jatkolupien tarpeeseen.

Myös televalvontalupien määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tullirikostorjunnan vuosikirjasta.

Telekuuntelua ja -valvontaa käytetään Tullissa eniten törkeiden huumausainerikosten ja törkeiden veropetosten selvittämisessä.

Poliisin harjoittaman telekuuntelun ja -valvonnan määrä on sen sijaan vakiintunut. Viime vuonna telekuuntelulupia myönnettiin poliisille hieman edellisvuotta enemmän, televalvontalupia taas jonkin verran vähemmän.

Poliisi käyttää telekuuntelua ja -valvontaa eniten törkeiden huumausainerikosten tutkinnassa.

Poliisin pakkokeinojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät sisäasiainministeriön kertomukseen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuodelta 2007.

Lue myös

Lyhyesti tietosuojasta 3/2008 »
Lyhyesti tietoturvasta 3/2008 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.