Tulostusversio

2/2008

Hyvät käytännöt: Uudet säännöt voimaan kesällä 2008

Teksti: Erkki Kontkanen

Pankkeja ja rahoitusyhtiöitä koskevat luottolaitosten nykyiset käytännesäännöt ovat olleet voimassa vajaat kymmenen vuotta. Uudet käytännesäännöt tulevat voimaan kesällä 2008.

Sääntöjen uudistamistarpeeseen ovat vaikuttaneet erityisesti uuden luottolaitoslain ja luottotietolain voimaantulo vuonna 2007.

Myös kuluvan vuoden aikana voimaantulevan uuden rahanpesulain säännökset ovat vaikuttaneet tarpeeseen tarkistaa käytännesääntöjä.

Osaltaan tarvetta käytännesääntöjen uudistamiseen on aiheuttanut finanssialan yhdentymiskehitys. Käytännesääntöjä on yhdenmukaistettu vahinko- ja henkivakuutusyhtiötä koskevien käytännesääntöjen kanssa.

Tietosuojaa koskevat käytännesäännöt niveltyvät olennaisena osana pankkitoimintaan. Yksityisyyden suojaaminen on jo historiallisestikin keskeinen pankkitoiminnan perusta. Uskoessaan raha-asiansa pankin hoitoon asiakkaan tulee voida luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Luottamuksellisuuden lähtökohta ilmenee erityisen selvästi pankkisalaisuusperiaatteessa. Pankki tai sen toimihenkilö ei voi ilmaista ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta tai laissa olevaa velvoitetta asiakasta koskevia tietoa.

-----

[KIRJOITTAJA]

OTT Erkki Kontkanen toimii Finanssialan keskusliitossa lainsäädäntö ja verotus -yksikön johtajana.

Lue myös

Hyvät käytännöt: Luottolaitosten käytännesäännöt uudistuvat »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.