Tulostusversio

2/2008

Sähköäänestys hyödyntää PKI-menetelmää

Teksti: Marjo Rautvuori

Sähköisessä äänestysjärjestelmässä käytetään julkisen avaimen (PKI) menetelmällä luotua avainparia. Avainparin yksityinen avain jaetaan osiin. Jokainen sähköisen vaaliuurnan avausryhmän jäsen saa oman jaetun avaimensa, joka tallennetaan toimikortille. Alkuperäinen yksityinen avain tuhotaan. Julkisella avaimella salataan annetut sähköiset äänet.

Äänestystilanteessa vaalivirkailijat tarkastavat äänestäjän äänioikeuden, kirjaavat äänestyksen alkaneeksi ja luovat äänestäjälle sähköisen äänestyskortin.

Äänestäjän käyttämä tietokone tarkistaa äänestyskortin tietojen oikeellisuuden ja äänestäjän äänioikeuden vaalitietojärjestelmästä. Tietokone salaa ja allekirjoittaa annetun äänen, merkitsee äänioikeuden käytetyksi ja tallentaa salatun äänen sähköiseen vaaliuurnaan.

Vaalivirkailijoiden ja äänestäjien käyttämien tietokoneiden verkkoyhteydet sähköiseen vaaliuurnaan suojataan mm. palomuureilla ja tietoliikenteen salaamisella. Lisäksi käytettävät tietoliikenneyhteydet rajoitetaan määriteltyihin verkko-osoitteisiin ja suojataan varmenteilla.

Vaalien päätyttyä sähköiset äänet kopioidaan ja siirretään verkosta erillään olevalle laskentatyöasemalle salauksen purkamista varten.

Avausryhmän jäsenet kirjautuvat järjestelmään toimikortillaan ja henkilökohtaisella salasanallaan. Järjestelmä muodostaa jaettujen avainten yhdistelmästä uudelleen yksityisen avaimen, jolla salaus puretaan. Äänestäjätieto erotetaan sähköisestä äänestä ennen äänen muuttamista selväkieliseen muotoon. Purkusovellus sekoittaa annettujen äänten järjestyksen, laskee äänet yhteen ja siirtää tulokset vaalitietojärjestelmään. Siellä tulos yhdistetään lippuäänestyksen tulokseen.

Lähteet:

Sähköisen äänestyksen pilotti. Tekninen toteutus ja tietoturvaratkaisut, versio 1.1.H 28.2.2008.

Sähköinen äänestäminen teknisesti -kuvaus

Lue myös

Sähköäänestys testin edessä »
Sähköäänestys: Vihdissä valmistaudutaan huolella »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.