Tulostusversio

1/2008

Henkilörekisterit: Tietojen täysjulkisuus harkintaan

Teksti: Päivi Männikkö

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle henkilötunnusten ja kotiosoitteiden julkisuuden rajoittamista kaupparekisterissä.

Liiton mukaan tietojen täysjulkisuus on joissakin tapauksissa johtanut rekisteröityjen häirintään. Yritysten edustajien tai tilintarkastajien henkilötunnuksia on myös käytetty väärin rikosoikeudellisiin tarkoituksiin.

EK ehdottaa, että tietoja ei luovutettaisi automaattisesti massaluovutuksina kaikille. Esimerkiksi viranomaiset tai luottolaitokset voisivat edelleen saada henkilötiedot massaluovutuksissa, mutta kaikki käyttäjäryhmät eivät.

Tietojen luovutus Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereistä on puhuttanut myös eduskunnassa. Viime syksynä eduskunnassa esitettiin kirjallinen kysymys yrittäjien ja luottamushenkilöiden henkilötietojen luovuttamisesta PRH:n järjestelmistä.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen vastauksen mukaan muutosta henkilötietojen täysjulkisuuteen pohditaan uudistettaessa kaupparekisterin tietojärjestelmää. Uudistushanke on parhaillaan menossa. Pekkarisen mukaan tarkoituksena on selvittää, olisiko rekisteröitävien henkilötietojen laajuutta ja julkisuutta tarkistettava. Lisäksi arvioidaan eri asiakasryhmien käyttötarvetta henkilötiedoille.

Selvitys on tarkoitus toteuttaa sellaisella aikataululla, että sen tulokset voidaan ottaa huomioon lopullisessa käyttöön otettavassa kaupparekisterijärjestelmän tuotantoversiossa.

Pekkarisen mukaan rekisteröitävien tietojen luovutusrajoitukset merkitsisivät periaatteellista muutosta nykyisen rekisterin täysjulkisuuteen mutta saattaisivat olla perusteltuja tulevassa sähköisessä asiointiympäristössä.

Lue myös

Henkilörekisterit: Ongelmallinen HETU »
Henkilörekisterit: Tunnus näkyy kaupparekisteriotteessa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.