Tulostusversio

1/2008

Tietoturva: Poikkihallinnollisuudesta tehoa

Teksti: Antti J. Lagus

Parhaillaan valmisteilla oleva sisäisen turvallisuuden ohjelma on järjestyksessä toinen. Sisäisen turvallisuudella tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan tilaa, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja suomalaisen yhteiskunnan taikka kansainvälistyvän maailman ilmiöistä tai muutoksista johtuvaa aiheellista pelkoa tai turvattomuutta.

Ohjelman virkamiestyönä tehtävä valmistelu saadaan päätökseen maaliskuun 2008 lopussa. Lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvosto tekee asiasta päätöksen ehkä vielä ennen kesälomia.

Ohjelmassa on tarkoitus määritellä poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Uutta ohjelmaa on laajennettu muun muassa merellisiin suuronnettomuuksiin ja ympäristötuhojen torjuntaan sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Järjestäytyneen rikollisuuden työryhmän alle perustettiin myös erillinen työryhmä pohtimaan tietoverkkorikollisuutta.

Sisäasiainministeriössä työskentelevä sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen luonnehtii ohjelmaa vertaamalla sitä turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon. Sisäisen turvallisuuden ohjelma on todella laaja hanke. Siihen osallistuu 12 ministeriötä, 23 järjestöä sekä 22 virastoa ja laitosta. Kaikkiaan selvitystyöhön osallistuu lähes 200 asiantuntijaa.

”Ajatuksena on ollut koota paras mahdollinen asiantuntemus, ja taustatyössä onkin saatu erittäin hyvä kokonaiskuva”, Mankkinen sanoo. Hän on myös sisäisen turvallisuuden ohjelman pääsihteeri.

Mankkinen toteaa, että uudessa ohjelmassa tavallaan jatketaan edellistä ohjelmaa uusin painopistealuein. Ensimmäisen ohjelman kokemusten perusteella työtä kannattaa tehdä: Esimerkiksi omaisuusrikosten selvitystaso nousi, kun niitä lähdettiin ohjelman mukaisesti selvittämään eri viranomaisten kesken.

”Suurin tulos ensimmäisestä ohjelmasta oli, että asiat nähdään entistä enemmän poikkihallinnollisina asioina. Esimerkiksi nyt nähdään, että väkivallan vähentäminen kuuluu vähän kaikille, mutta ei kellekään yksin. Kun syrjäytyminen huomataan paremmin, saadaan myös rikoksia vähennetyksi”, Mankkinen uskoo.

Lue myös

Tietoturva: Ohjelma laittaa verkkorikokset kuriin »
Tietoturvauhat muutoksen kourissa »
Profiili: Poliisi »
Profiili: Verkkorikollisen jäljitys on hankalaa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.