Tulostusversio

1/2014

Paikannus: Digitaalinen kellokalle valvoo

Teksti: Kirsi Castrén

Työntekijän paikantamisen pelisäännöistä pitää sopia työpaikalla yhteistyössä.

Satu Siivooja kulkee kärrynsä kanssa toimistotalon kerroksesta toiseen. Valvontakamerat vartioivat häntä käytävillä, ja matkapuhelimen paikannuslaite tallentaa hänen liikkumisensa askel askeleelta. Työnantaja voi halutessaan käyttää paikannuslaitteen tietoja työsuorituksen tarkkailuun. Sadun odotetaan olevan koko työvuoronsa ajan työnjohtajan tavoitettavissa. Paikantavaa puhelinta tulee pitää taskussa myös taukojen ajan.

Tämä tulevaisuuden kauhukuva ei ole todellisuutta – ainakaan vielä. Se ei läpäisisi nykylainsäädännön seulaa.

Siivooja kuittaa menot ja paluut

Paikannusmenetelmiä on toki jo käytössä työpaikoilla.

Yksi maan suurimmista kiinteistöhuoltoyhtiöistä, ISS, käyttää paikannusta siivoojien työajanseurantaan. Kyseessä on eräänlainen nykyaikainen kellokortti: Työpaikalle saapuessaan ja sieltä poistuessaan työntekijä kuvaa puhelimellaan koodin. Se kertoo työnantajalle, milloin hän aloittaa ja lopettaa työt kohteessa.

”Asiakas maksaa paitsi työstä, myös työntekijän kohteessa käyttämästä ajasta. Näin siitä saadaan luotettavaa tietoa”, perustelee Palvelualojen ammattiliitto PAMin pääluottamusmies Markku Saarinen.

”Samalla työnantaja, joka on mitoittanut kohteeseen käytettävät tunnit, saa tietää kuinka kauan työhön menee todellisuudessa.”

Työn valvonta ei yleensä riitä perusteeksi

Muuta paikantamista ISS:n laite ei tee.

Järjestelmän pelisäännöistä on sovittu työpaikan yhteistoimintaneuvotteluissa. Aluksi työnantajalla oli suunnitelmissa työntekijän liikkumista ja myös hänen työvaiheitaan seuraava järjestelmä, mutta siitä luovuttiin työntekijöiden vaatimuksesta.

”Se koettiin kyttäämisenä”, Saarinen kertoo.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio katsoo, että paikannuksen käyttäminen työoikeudellisten velvoitteiden noudattamisen valvontaan, kuten työajan seurantaan, ei pääsääntöisesti riitä sellaisenaan paikantamisen perusteeksi. Hänen mukaansa hyväksyttäviä paikantamisen perusteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa työtä tehdään enimmäkseen muualla kuin työnantajan tiloissa, eikä työajan valvontaan ole käytössä muita, vähemmän yksityisyydensuojaan puuttuvia keinoja.

Autojen paikannus yleistä

Suomen Mobiilimurskaus Oy:ssä paikannusta käytetään laitteiston seurantaan ja työaikakirjanpitoon, mutta työsuorituksia tarkkaillaan kuormakirjojen avulla ja muilla perinteisillä keinoilla.

”Laitteemme ovat kalliita, ja jos ne varastetaan, paikannuslaite kertoo, missä ne menevät”, perustelee toimitusjohtaja Timo Tahvanainen järjestelmän käyttöönottoa.

Paikannus alkaa työntekijän kytkiessä koneensa päälle ja loppuu hänen sammuttaessaan sen.

”Paikannukseen liittyvä reaaliaikainen työajanseuranta helpottaa huomattavasti palkanmaksua”, Tahvanainen sanoo.

Paikannuslaite kertoo koneen sijainnin ja sen, milloin kone on käynnissä. Muuten se ei työvaiheita tallenna.

”Luotan, että kaverit tekevät töitä töissä ollessaan”, Tahvanainen sanoo.

”Esimerkiksi kuormakirjoista kyllä näen, jos niin ei tapahdu.”

Myös ISS:n siivoojilla on autoissaan paikannuslaitteet.

”Työnantajan oikeus tarkkailla, missä autot ovat, on myös turvallisuuteen liittyvä tekijä”, pääluottamusmies Markku Saarinen toteaa.

ISS:llä on yhteistoimintaneuvotteluissa päätetty, että esimiehellä ei ole oikeutta tarkkailla työajan käyttöä auton sijainnin perusteella.

”Esimies ei voi vedota auton sijaintiin esimerkiksi huomautuksen perusteena. Lähiesimiehet yrittävät kyllä aina joskus tätä, mutta asiasta on ylintä johtoa myöten tullut ohjeistus, ja sitä valvotaan tarkkaan”, Saarinen kertoo.

Tekninen valvonta kuormittaa

Työntekijää saattavat työpaikalla valvoa useat sähköiset järjestelmät. Kameran silmä seuraa, paikannuslaite kerää tietoja, ja asiakaspalvelutehtävissä toimivilta saatetaan tallentaa puhelinkeskustelutkin.

”Suomessa on vanhastaan puhuttu ´kellokalleista selän takana´. Kun ilmiö muuttuu digitaaliseen muotoon, se tuntuu vieläkin ahdistavammalta”, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo.

Teknisestä valvonnasta työpaikoilla säädetään laissa yksityisyydensuojasta. Lakia valvovat työsuojelupiirit yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa.

”Koska työsuojelun asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tekninen valvonta on kuormittavaa, on mielestäni selvää, että sen kanssa pitää menetellä varovaisesti”, tietosuojavaltuutettu huomauttaa.

Jos paikannusta käytetään, se pitäisi perustella tavalla, jonka työntekijätkin voivat hyväksyä.

”Esimerkiksi sen sijaan että sanottaisiin työntekijöille, että epäilemme teidän lintsaavan, voi paikannusta koettaa perustella työntekijän näkökulmasta hyväksyttävämmästä lähtökohdasta, kuten kilpailukyvyn ylläpidosta, prosessien tehostamisesta ja asiakastyytyväisyyden kehittämisestä”, tietosuojavaltuutettu ehdottaa.

Lue myös

Paikannustieto voi olla henkilötieto »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.