Tulostusversio

1/2014

Paikannustieto voi olla henkilötieto

Teksti: Kirsi Castrén

Paikannusjärjestelmän asentaminen autoon tai muuhun liikkuvaan kohteeseen edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja työntekijöiden kanssa. Suoraan työntekijään kohdistuvaan, esimerkiksi matkapuhelimen avulla tapahtuvaan paikantamiseen tarvitaan hänen suostumuksensa.

Työnantajan on muistettava myös, että koska työntekijän vapaa-aika ei ulotu työnantajan valvontaoikeuden piiriin, on työntekijän voitava kytkeä paikannuslaite pois päältä työstä lähtiessään ja työaikaan kuulumattomien taukojen ajaksi.

Jos henkilö voidaan tunnistaa paikannustiedoista, kyse on henkilötiedosta. Paikannustiedoista muodostuvan henkilörekisterin lainmukaisesta käytöstä vastaa rekisterinpitäjä eli työnantaja. Häntä koskevat tällöin henkilötietolain velvoitteet: Tiedot on suojattava ulkopuolisilta, ja rekisterinpitäjä on niistä vaitiolovelvollinen. Työntekijällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat paikannustiedot. Rekisteriin saa kerätä vain tarpeellisia tietoja, eikä tarpeellisuusvaatimuksesta voi poiketa edes työntekijän suostumuksella.

 

Lue myös

Paikannus: Digitaalinen kellokalle valvoo »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.