Tulostusversio

1/2014

Taustaselvitysten muistilista

Teksti: Päivi Männikkö

Työntekijää tai -hakijaa koskevat henkilötiedot on kerättävä ensisijaisesti häneltä itseltään.

Muualta kerätyistä tiedoista on ilmoitettava ennen kuin niitä käytetään henkilöä koskevassa päätöksenteossa. Oikeus kerätä ja käsitellä työntekijän ja -hakijan luottotietoja, rikostaustatietoja sekä tietoja huumausainetestauksesta koskee tiettyjä lainsäädännössä määriteltyjä tilanteita ja tehtäviä. Tällaisten tietojen keruusta ja käsittelystä on ilmoitettava työntekijälle tai -hakijalle etukäteen.

Määrittele henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset ja ne henkilöt, joiden työtehtäviin henkilötietojen käsittely asiallisesti perustellen kuuluu.

Järjestä yhteistoimintamenettely, jossa käsitellään työntekijöistä ja työnhakijoista kerättävät tiedot ja niiden käsittely työpaikalla (huumetestit, luottotiedot, rikosrekisteriotteet ym.).

Arvioi etukäteen, mitä henkilötietoja on tarpeen kerätä tehtävän hoitamiseksi. Arviointi on tehtävä jokaisessa tapauksessa erikseen, koska se riippuu mm. tehtävistä, työnhakijan sopivuudesta ja rekrytointiprosessista. Onko esimerkiksi erityinen tarve hankkia tietoa henkilön luotettavuudesta rikosrekisteristä tai luottotietorekisteristä?

Mikäli aiot hankkia työntekijästä tai hakijasta tietoja muista lähteistä kuin häneltä itseltään, muista kertoa tästä hänelle ennen kuin käytät tietoja päätöksenteossa. Esimerkiksi työntekijälle tai –hakijalle on kerrottava, mikäli työtehtävässä tehdään huumetesti.

Työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä on informoitavat työntekijöitä.

Muista huolehtia tietojen salassapidosta sekä turvallisesta säilyttämisestä ja tuhoamisesta. Tietyt erityisen arkaluonteiset henkilötiedot on säilytettävä erillään muista henkilötiedoista.

 

Lue lisää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimasta työelämän tietosuojan käsikirjasta >>

 

Lue myös

Tausta tarkastelussa »
Rikostuomio voi olla riski terveydenhuollossa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.