Tulostusversio

1/2014

Tietosuojalautakunta: Markkinointikielto ei ole muotoon sidottu

Tietosuojalautakunnan mukaan suoramarkkinointikiellolta ei vaadita muotoseikkojen noudattamista.

Tietosuojalautakunnan ratkaisu ei ole lainvoimainen, sillä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. 

Lautakunta velvoitti vuonna 2012 antamassaan ratkaisussa teleoperaattoria noudattamaan valtuutuksen nojalla ilmoitettua suoramarkkinointikieltoa.

Liitto valtuutettiin tekemään kielto

Suomen Telemarkkinointiliitolla on kannattajajäseniä, jotka voivat ilmoittaa liitolle suoramarkkinointikieltoa laiminlyövistä yrityksistä. Liitto reklamoi laiminlyönnistä kyseiselle yritykselle ja tekee toimenpidepyynnön tietosuojavaltuutetulle kannattajajäsenen puolesta.

Tapauksessa liitto oli pyytänyt teleoperaattoria noudattamaan suoramarkkinointikieltoa ja lopettamaan kannattajajäsenelle suunnatun markkinoinnin. Pyynnön liitteenä oli kannattajajäsenen allekirjoittama valtakirja. Siinä jäsen valtuutti liiton asiamiehen reklamoimaan teleoperaattorille ja tekemään toimenpidepyynnön tietosuojavaltuutetulle.

Operaattorin mukaan valtakirja ei täyttänyt vaatimuksia, koska siitä ei ilmennyt valtuutusta suoramarkkinointikiellon välittämiseen.

Rekisteröity avainasemassa

Tietosuojalautakunta oli toista mieltä ja katsoi, että valtakirjan sanamuodosta ilmeni riittävän yksilöidysti kielto-oikeuden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Henkilön voitiin katsoa ainakin jälkeenpäin hyväksyneen liiton hänen puolestaan tekemän toimen.

Markkinointikielto perustuu henkilötietolain 30 §:ään. Sen mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietosuojalautakunnan mukaan suoramarkkinointikiellossa ei tarvitse noudattaa tiettyä muotoa. Henkilötietolaissa tai sen esitöissä kielto-oikeuden käytölle ei aseteta muotovaatimuksia. Riittää, että rekisteröityä koskevat tiedot ovat riittävän yksilöityjä ja että rekisteröidyn tahto käy kiellosta ilmi riittävän selvästi.

Lautakunta huomautti, että valtuutus ei ole määrämuotoinen oikeustoimi. Se voi perustua valtakirjaan tai päämiehen valtuutetulle antamaan tiedonantoon, ja päämies voi myös jälkikäteen hyväksyä valtuutetun tekemän oikeustoimen.

-----

 

Korjaus: tietosuojalautakunnan ratkaisu ei ole lainvoimainen, sillä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. (17.3.2014)

Lue myös

Yrittäjä on epämääräisten rekisterien armoilla »
Yrittäjän tietosuoja suoramarkkinoinnissa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.