Tulostusversio

1/2014

Tietoturva-asetus yhtenäistää menettelyt

Teksti: Marianne Saine

Valtionhallinnon tietoturva-asetus astui voimaan 1.10.2010. Asetuksella pyritään lujittamaan tietoturvaa ja yhtenäistämään menettelyt salassa pidettävän aineiston käsittelylle.

Asetus edellyttää, että tietoja käsitellään oikein tiedon elinkaaren kaikissa vaiheissa. Asetus ei sinänsä vaadi tietoaineiston luokittelua. Käytännössä tietojen turvallinen käsittely viranomaisten sujuvaan tiedonvaihtoon sitä yleensä vaatii.

Jos luokittelu päätetään ottaa käyttöön, salassa pidettävät asiakirjat luokitellaan neljän suojaustason mukaan I-IV, (erittäin salainen, salainen, luottamuksellinen, käyttö rajoitettu). Luokiteltujen asiakirjojen käsittelyssä on noudatettava asetuksen määräyksiä.

Viranomaisten piti saavuttaa tietoturvallisuuden perustaso viimeistään 1.10.2013. Korotetun tai korkean tietoturvan tason määräaika on viisi vuotta tietojen luokittelupäätöksestä.

 

 

 

Lue myös

Fuusio ja asetus vauhdittivat tietoturvatyötä »
Gallup: Luokittelu vaatii vielä sulattelua »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.