Tulostusversio

1/2014

Ajoneuvoliikennerekisteri: Viiden miljoonan menopelin tähden

Teksti: Päivi Männikkö

Ajoneuvoliikennerekisteri sisältää tietoja kaikista Suomessa rekisteröidyistä ajoneuvoista ja niiden omistajista.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin on merkitty runsaan viiden miljoonan ajoneuvon sekä niiden kahden miljoonan omistajan tietoja. Pelkästään käytössä olevia henkilöautoja on rekisterissä 2,6 miljoonaa.

Kun ajoneuvo otetaan ensi kerran käyttöön, se merkitään rekisteriin. Tiedot säilyvät, vaikka ajoneuvo olisi välillä tilapäisesti pois käytöstä. Ne poistetaan vasta kun ajoneuvo romutetaan. Senkin jälkeen ne näkyvät järjestelmän historianäkymässä.

Tietoja monesta lähteestä

Rekisterin tiedot kertyvät lukuisista eri lähteistä. Ajoneuvoon liittyviä tietoja Trafi saa valmistajilta. Omistajaan ja auton rekisteröintiin liittyvät tiedot tulevat muiden muassa väestötietojärjestelmästä, liikennevakuutusyhtiöiltä, katsastusyrityksiltä, sopimusrekisteröijiltä, kuljettajatutkintojen vastaanottajilta ja poliisilta.

”Tietoja saadaan kaikilta tahoilta, jotka ovat tekemisissä ajoneuvojen kanssa”, tiivistää tietopalveluosaston johtaja Juha Kenraali.

Ajoneuvon tietojen lisäksi rekisteriin kirjataan omistajien ja haltijoiden yhteystiedot, henkilötunnukset, ajokortin voimassaolotiedot sekä muun muassa tiedot mahdollisista ajoneuvon käyttörajoitteista. Näitä ovat esimerkiksi maksamaton autovero tai liikennerikkeen takia kuivumassa oleva ajokortti.

Osoitteenluovutuksen voi kieltää

Ajoneuvoliikennerekisterin käyttöä sääntelevät vuonna 2004 voimaan astunut laki ajoneuvoliikennerekisteristä, valtioneuvoston asetus, liuta teknisiä säädöksiä sekä henkilötieto- ja julkisuuslainsäädäntö.

Rekisteristä luovutetaan tietoja erilaisiin tarkoituksiin niin viranomaisille, yrityksille kuin kansalaisillekin. Viranomaiset saavat niitä lakisääteisiin tehtäviinsä. Yrityksille tietoja luovutetaan, jos kyse on käyttötarkoitusvaatimukset ja tietoluvat täyttävästä menettelystä.

Suuri yleisö tuntenee parhaiten Trafin palvelun, josta kuka tahansa saa auton rekisterinumeron perusteella sen omistajan yhteystiedot. Mediassa uutisoidaan aika ajoin murtovarkaista, jotka rekisterinumeron perusteella osaavat mennä oikeaan osoitteeseen asukkaiden ollessa lomamatkalla. Juha Kenraali kertoo, että uutisointi näkyy heti piikkinä osoitteenluovutuskieltojen määrässä. Kielto estää osoitetietojen luovuttamisen muuhun kuin viranomaisen tai laissa säädettyä tehtävää hoitavan tahon käyttöön.

Auto ei shoppaile

Kuten muillakin viranomaisilla, Trafilla on tulevina vuosina edessään julkisen tietoaineiston avaaminen kenen tahansa hyödynnettäväksi. Juha Kenraali arvioi, että ajoneuvoliikennerekisterissä kaikille avattavissa olevaa tietoaineistoa voisivat olla esimerkiksi tiedot autojen polttoaineenkulutuksesta tai moottorityypeistä.

Ajoneuvoliikennerekisterissäkin ongelmaksi voi muodostua rajanveto julkisen ja salassa pidettävän, henkilöön yhdistettävissä olevan tiedon välillä. Juha Kenraali huomauttaa, että avoimen datan innostuksen keskelläkin olisi hyvä muistaa, että tiedon kaupallista arvoa lisää sen yhdistettävyys tiettyyn henkilöön:

”Auto ei tee ostopäätöstä mutta sen omistaja voi tehdä.”

Lue myös

Tietosuojalautakunta: Auton rekisterinumero on henkilötieto »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.