Tulostusversio

2/2014

Hakukoneesta tuli rekisterinpitäjä

Teksti: Päivi Männikkö

EU-tuomioistuimen Google-ratkaisu nostaa keskusteluun kysymyksen siitä, milloin ihmisellä on oikeus tulla unohdetuksi netissä.

Ratkaisussa todettiin, että henkilötietojen indeksointi ja muu käsittely hakukonepalvelua varten tekee Googlesta henkilötietodirektiivin tarkoittaman rekisterinpitäjän. Tällöin henkilö, joka haluaa vaatia tietojensa korjaamista - eli virheellisiin tietoihin johtavien viittausten poistamista - voi kääntyä suoraan Googlen puoleen.

”Hieno ja rohkea päätös”, kommentoi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Ehkä ei kuitenkaan odotettu päätös, olihan EU:n julkisasiamies Niilo Jääskinen päätynyt ratkaisuehdotuksessaan päinvastaiseen johtopäätökseen. Julkisasiamies katsoi, ettei Google hakukonepalvelun tarjoajana ole rekisterinpitäjä direktiivin tarkoittamalla tavalla.

”Se ehkä kuvastaa sitä, että kyse oli uudesta asiasta. Nyt tehtiin todella perustavaa laatua oleva ennakkopäätös.”

Aarnio muistuttaa, että EY-tuomioistuin on kuitenkin linjannut henkilötietojen julkaisua netissä jo vuonna 2003 antamassaan ratkaisussa. Siinä todettiin, että henkilötietojen julkaisu netissä tekee julkaisijasta rekisterinpitäjän.

”Kun Google indeksoi henkilötietoja, se ryhtyy rekisterinpitäjäksi.”

Aarnio lisää, että Googlen rooli rekisterinpitäjänä tulee arvioida laajemminkin kuin virheenoikaisuoikeuden kannalta.

”Googlen rekisterinpito perustuu arvioni mukaan tietosuojadirektiivin 7 artiklan f -alakohtaan. Se on puolestaan saatettu osaksi kansallisia lakeja eri maissa vähän eri tavalla.”

Julkisen henkilön tieto vanhenee hitaammin

Aarnio ei näe ongelmallisena sitä, että ratkaisussa kyseessä olleet henkilötiedot oli julkaistu sanomalehdessä, eli niitä on alun perin käsitelty journalistisia tarkoituksia varten.

”Päätöksessä sanotaan, että jos indeksoitu tieto – vaikka se on alun alkaen ollut asianmukaista – on muuttunut vanhentuneeksi ja sitä kautta virheelliseksi, ihmisellä on oikeus saada se pois. Henkilöllä on sama oikeus sekä julkaisijaan että Googleen nähden.”

Kyse on tasapainottelusta sananvapauden ja henkilön tiedollisen itsemääräämisoikeuden välillä.

”Ja kun henkilötiedot ovat virheellisiä, oikeus katsoi, että itsemääräämisoikeus syrjäyttää sananvapauden"

Pitääkö nyt lehtien alkaa siivoamaan nettiarkistoistaan vanhoja uutisia, joissa on julkaistu esimerkiksi kohteen kannalta ikäviä henkilötietoja?

”Mielestäni ei. Jos henkilö on vetäytynyt politiikasta tai jostain muusta julkisesta tehtävästä, ehkä tiedon poistaminen nopeammin on silloin perusteltua. Mutta jos henkilö on edelleen politiikassa mukana, hänen historiansa varmaan on äänestäjille olennainen. Ratkaisun eräs keskeinen asia oli, että tietojen poistamisesta tehdään tapauskohtainen päätös.”

Maassa maan pykälien mukaan

Ennakkoratkaisussa linjattiin myös toista EU:n tietosuojaviranomaisia työllistänyttä seikkaa eli sitä, milloin henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n jäsenvaltion alueella. Google ja monet muut amerikkalaiset palveluntarjoajat ovat vedonneet paitsi USA:ssa sijaitseviin päämajoihinsa, myös siihen, että niiden Euroopan-toimintojen keskukset sijaitsevat usein Irlannissa ja niihin pitäisi siksi soveltaa Irlannin lakeja.

EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen asiassa ei Aarnion mukaan pitäisi olla epäselvyyttä:

”Tässä päätöksessä sanottiin ihan selkeästi, että jos Google on Espanjassa, siihen sovelletaan Espanjan lakia.”

Google joutuu nyt opiskelemaan EU-lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä toimimista huomattavan nopealla aikataululla, tietosuojavaltuutettu toteaa.

”Varmaan myös monet muut organisaatiot, kuten lehdet, joutuvat vähän miettimään, mitä arkistoille tehdään.”

”Mutta lähtisin siitä, että rekisterinpitäjille annetaan aikaa suunnitella henkilötietojen käsittelyään voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Siinä, että rekisterinpitäjän tulee poistaa virheelliset tiedot, ei ole mitään uutta.”

Netillä on norsun muisti

Google-ratkaisua on kritisoitu muun muassa siitä, ettei se ota huomioon internetin teknisiä näkökohtia, kuten tiedon tallentamisen helppoutta. Sosiaalisen median aikakaudella hoetaan, kuinka mikään netissä julkaistu ei koskaan häviä sieltä täydellisesti – silloinkaan, kun se poistetaan alkuperäisestä lähteestä tai hakukoneesta.

Tietosuojavaltuutettu myöntää, että internet on vain pieni osa tietoverkkojen valtavasta kapasiteetista, jonne tietoa mahtuu rajattomasti.

Hän muokkaisi netin pitkästä muistista varoittavaa hokemaa uuteen muotoon:

”Kaikkeen sellaiseen tietoon, mikä laitetaan nettiin ja minkä hakukoneet löytävät, pystyt vaikuttamaan.”

Lue myös

Google: Yhteinen linja haussa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.