Tulostusversio

2/2014

Kysy meiltä 2/2014

Askarruttaako jokin henkilötietojen suojaan, yksityisyyteen, viestinnän luottamuksellisuuteen tai tietoturvaan liittyvä asia? Lähetä kysymyksesi meille, me etsimme sille sopivan vastaajan. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@tietosuoja-lehti.fi

----

Tilatessani muuttopalvelua minua pyydettiin antamaan henkilötunnukseni. Oliko muuttofirmalla tähän oikeus?

Henkilötietolain mukaan lainaus- ja vuokraustoiminnassa on peruste käsitellä henkilötunnusta. Sääntely oikeuttaa esimerkiksi videovuokrausliikkeet, autovuokraamot ja kirjastot käsittelemään henkilötunnusta. On huomattava, että myös muuttofirmat osana palveluaan tai erillistä maksua vastaan lainaavat asiakkailleen muuttoa varten muuttolaatikoita, nokkakärryjä ja muita tarvikkeita, jopa muuttoauton.

Kysymyksestä ei käy ilmi, maksettiinko palvelu laskulla. Asiakasrekistereissä, joiden mukaisia palveluja tai tuotteita voi saada myöhemmin tapahtuvaa laskutusta vastaan, on rekisterinpitäjällä katsottu olevan oikeus käsitellä rekisteröidyn henkilötunnusta.

-----

Jäin sairauslomalle kolmeksi kuukaudeksi. Pomo kertoi tiimini muille jäsenille sairausloman kestosta ja siitä, että kyse on vakavasta sairaudesta. Saiko pomo kertoa työkavereilleni?

Terveydentilatiedot ovat arkaluonteisia tietoja, mutta tieto sairaslomalla olosta ei sinänsä ole henkilötietolain tarkoittama arkaluonteinen henkilötieto. Se on kuitenkin henkilötieto, jota yleensä käsitellään henkilöstöhallinnon tarkoituksissa. Sivullisten ei tulisi saada tietoonsa tai päästä katsomaan kyseisiä tietoja. Sivullisia ovat organisaation ulkopuolisten tahojen ohella myös sellaiset organisaatiossa työskentelevät, jotka eivät tarvitse ko. tietoja työtehtävissään.

Keskeistä on arvioida etukäteen ja yhteistoimintamenettelyä noudattaen sairauspoissaolotiedon käsittelyn tarpeellisuutta. Arvioitavaksi tulee se, kenellä usein monista esimiehistä tai henkilöstöhallintoa hoitavista on työelämän tietosuojalain tarkoittama oikeutettu intressi saada kyseinen tieto. Kyseeseen voivat tulla esim. henkilöstöpäällikkö, esimiesasemassa olevat tai palkanlaskijat. Tiedonsaanti tulee rajata mahdollisimman suppeasti.

Työnantajalla ei ole yleistä oikeutta kertoa tai muuten luovuttaa työntekijää koskevaa sairauspoissaolotietoa, sen syytä tai paluupäivää muille työntekijöille, vaikka tällainen tieto olisi kenties organisaatiossa hyvä tietää. Yleisesti on suositeltu, että poissaolosta tiedotetaan esimerkiksi ilmaisulla ”poissa”.

Jos jossakin yksittäisessä tilanteessa voidaan tapauskohtaisesti perustella, että kyseinen tieto on lain tarkoittamalla tavalla välittömästi tarpeellinen (esim. töiden järjestelyjen ja työtehtävien hoitamisen kannalta), voi työnantaja harkintansa mukaan kertoa sairauspoissaolosta kollegoille. Silloin on kuitenkin syytä huomioida, että kommentit sairauden laadusta ovat terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja.

---

Kysymyksiin vastasi ylitarkastaja Katja Ahola tietosuojavaltuutetun toimistosta.

 

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.