Tulostusversio

2/2014

Lait ja säädökset - vain netissä 2/2014

Tullitietojen tarkastusoikeuden rajoitteet lakiin

Tullin henkilörekisterien omien tietojen tarkastusoikeuteen on tulossa tarkennuksia. Tullilakiin ehdotetaan säännöksiä rekisteröidyn tarkastusoikeudesta ja sen rajoittamisesta. Säännökset vastaisivat hyvin pitkällä niitä rajoituksia, jotka koskevat poliisin henkilörekistereissä olevien tietojen tarkastusoikeutta.

Lakiesityksen mukaan tarkastusoikeutta ei olisi muun muassa Tullin valvontatietorekisteriin sekä henkilöä tai tekoa koskeviin luokitus-, tarkkailu- ja tietolähdetietoihin. Tarkastusoikeutta ei olisi myöskään salaisilla tiedonhankintamenetelmillä saatuihin tietoihin.

Lakiesitystä perustellaan Tullin käyttämien tutkintamenetelmien suojaamisella. Henkilötietolain mukaan henkilörekisteri ei voi sellaisenaan jäädä tarkastusoikeuden ulkopuolelle, ellei rajoituksesta säädetä erikseen.

---

Vapaaehtoisten rikostausta syyniin

Rikostausta voidaan tarkistaa toukokuun alusta lähtien myös lasten parissa toimivista vapaaehtoisista. Rikostaustaotteen hakeminen on järjestäjän harkinnassa, ja hakemiselle on oltava kyseisen vapaaehtoisen kirjallinen suostumus. Otteesta käyvät ilmi tiedot muun muassa mahdollisista seksuaalirikoksista, tietyistä väkivaltarikoksista sekä huumerikoksista.

---

Rajavartijalle laajemmat käsittelyoikeudet

Rajavartiolakiin esitetään muutosta, joka koskee henkilötietojen käsittelyä. Nykyisin rajavartiomiehellä on poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnassa oikeus käsitellä tietoja, joiden hankkimiseen hänellä itsellään ei ole oikeutta. Valiokuntakäsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että rajavartijat saisivat oikeuden käsitellä tällaisia tietoja myös yksittäistapauksissa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan ehdotettu säännös on liian ylimalkainen, koska se ei määrittele näitä yksittäistapauksia. Valiokunnan mukaan yksityisyydensuojan takia säännöstä on täsmennettävä esimerkiksi koskemaan tiettyjä rikoksia.

----

Venerekisteri siirtyy Trafille

Lakiesityksen mukaan vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirretään maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Rekisterinpitäjänä Trafi tekisi rekisteröintipäätökset, mutta hankkisi rekisteröintitoiminnan järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut yksityisiltä tai julkisilta yhteisöiltä. Ulkoista palveluntuottajaa kutsuttaisiin sopimusrekisteröijäksi.

Vesikulkuneuvorekisterin tietosisällön parantamiseksi säädettäisiin rekisteriin merkittäväksi entistä tarkemmin vesikulkuneuvon koko elinkaari.

Lue myös

Lait ja säädökset 2/2014 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.