Tulostusversio

2/2014

Resepti sähköistyy

Teksti: Päivi Männikkö

Kaiken kaikkiaan jo 3,6 miljoonaa suomalaista on saanut sähköisen reseptin.

Sähköinen lääkemääräys alkaa vähitellen olla terveydenhuollossa valtavirtaa. Kaikki apteekit ja julkisen terveydenhuollon yksiköt ovat jo siirtyneet käyttämään sähköistä reseptiä. Yksityisen terveydenhuollon puolelta käyttäjiksi on liittynyt toistasataa yritystä, muun muassa kaikki suuret lääkärikeskusketjut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kuluvana vuonna sähköreseptejä on kirjoitettu jo runsaat 9 miljoonaa.

Lukuisia lakimuutoksia

Alun perin kaikkien yksityisten yksiköiden piti ryhtyä käyttämään sähköistä reseptiä viimeistään huhtikuun alussa, mutta lainmuutoksella määräaikaa on pidennetty vuoden 2015 alkuun. Siirtymäajan pidentämisestä hyötyvät pienet yksityiset toimijat, joilla sähköreseptin käyttöönotto on vielä kesken.

Sähköistä lääkemääräystä koskevaan lainsäädäntöön on tehty lukuisia muutoksia. Useat niistä koskevat reseptitietojen käsittelyoikeuksia ja niiden kieltämistä. Lakimuutosten jälkeen sähköisen reseptin käsittelyoikeuksissa noudatetaan samoja periaatteita kuin sähköisissä potilasasiakirjoissakin. Vaikka nämä muutokset tulivat laissa voimaan huhtikuun alussa, niiden käytännön toteutus venyy tulevaisuuteen tietojärjestelmien määrittely- ja muutostöiden takia.

Alaikäisille päätösvaltaa

Kun järjestelmämuutokset saadaan tehtyä, potilas voi antaa kirjallisen suostumuksen, joka antaa potilaaseen hoitosuhteessa oleville terveydenhuollon ammattihenkilöille luvan käsitellä potilaan lääkemääräystietoja hoitosuhteen ajan. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja sen voi perua. Potilas voi pääsääntöisesti myös kieltää haluamiensa yksittäisten lääkemääräysten luovuttamisen.

Potilas voi hallinnoida suostumuksia ja kieltoja Omakannaksi nimetyssä omien tietojen katselupalvelussa. Tulevaisuudessa omia lääkemääräystietojaan voi palvelussa katsella myös alaikäinen tai hänen huoltajansa. Alaikäinen, joka kykenee itse päättämään hoidostaan, voi kuitenkin kieltää resepti- ja potilastietojensa näkymisen huoltajalle.

----

Juttua varten haastateltiin Kelan lakimies Henna Kolia.

Lue myös

Sähköinen resepti: ”Selvä ikäraja helpottaisi” »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.