Tulostusversio

2/2014

Sukupuu versoo verkossa

Teksti: Kirsi Castrén

Sukututkijoille internetissä tarjolla olevat tietokantapalvelut ovat tehneet oman taustan selvittämisestä helppoa.

Maija Meikäläinen kirjoittaa nimensä Google-hakuun ja hämmästyy. Linkistä avautuu sukupuu, jossa ovat nimeltä mainittuina kaikki hänen sukunsa jäsenet Maijasta, hänen puolisostaan ja lapsistaan alkaen aina kolmensadan vuoden takaisiin esivanhempiin. Sivustolta selviää, että tietojen kerääjä on pikkuserkku, joka ei ole kysynyt Maijalta eikä hänen perheeltään lupaa tietojen julkaisuun netissä.

Henkilötietolain mukaan sukututkimusta varten saa kerätä erilaisista lähteistä, kuten väestörekisteristä ja kirkonkirjoista, sukututkimuksessa tarpeellisia tietoja sukuun kuuluvista henkilöistä. Edellytyksenä on, että tiedot eivät ole arkaluonteisia ja että rekisteröity ei ole kieltänyt tietojensa luovuttamista.

Jos tietoja halutaan julkaista paperisena kirjana tai suljetuissa verkoissa, kuten sukututkimusseuran salasanalla suojatuilla sivuilla, on henkilöitä informoitava, sillä heillä on oikeus kieltää tietojensa julkaiseminen.

Satojen, mahdollisesti jopa tuhansien sukukirjassa mainittavien henkilöiden informointi on työlästä ja kallistakin.

Avoimeen palveluun tarvitaan suostumus

Sukupuun rakentaminen avoimeen tietoverkkoon edellyttää informoinnin lisäksi luvan kysymistä.

”Avoimessa verkossa ei tulisi luovuttaa toista koskevia henkilötietoja ilman tämän suostumusta”, toteaa ylitarkastaja Katja Ahola tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Ylläpitäessään sukututkimusrekisteriään verkossa toimivassa tietokantapalvelussa sukututkija luovuttaa henkilötietoja taholle, jonka harjoittamaa tietojenkäsittelyä hän ei voi kontrolloida.

”On mahdollista, että tietoja käytetään muihinkin kuin sukututkimustarkoituksiin. Henkilötietolain vaatimus kerättävien tietojen käyttötarkoitussidonnaisuudesta ei tällöin täyty”, Ahola selittää.

Suostumus julkaisuun avoimessa verkossa voi olla suullinen tai kirjallinen. Kirjallisen suostumuksen etu on, että se on tarvittaessa dokumentoitavissa.

Konkarit tuntevat säännöt

Suomen Sukututkimusseura on laatinut sukututkimukselle käytännesäännöt, jotka tietosuojavaltuutettu on tarkistanut.

”Sukututkimusta pidempään harrastaneet aktiivit tuntevat tietosuojalainsäädännön”, arvioi seuran toiminnanjohtaja P.T. Kuusiluoma.

On kuitenkin paljon myös sellaisia sukuharrastajia, jotka eivät varsinaisesti ole sukututkijoita esimerkiksi siinä mielessä, että he käyttäisivät alkuperäislähteitä ja tuntisivat alan menetelmiä. Heille verkkopohjaiset palvelut ovat hyvin tervetulleita.

”He eivät välttämättä kuulu Sukututkimusseuraan. On ongelma, että heitä tiedotuksemme ei tavoita.”

Täysin avoimissa sukututkimusverkoissa julkaistaan Kuusiluoman mukaan harvoin elossa olevien henkilötietoja.

”Ongelmana on, että hakukoneet löytävät sellaisiakin tietoja, joihin pääsee tarkemmin käsiksi kirjautumalla palveluun”, Kuusiluoma kertoo.

Lähdekritiikki vaarassa

Sukututkimus on haastava ja kiehtova harrastus, jossa perehdytään arkistoihin, vanhoihin kirjoituksiin ja kirkonkirjoihin, kuten historiantutkimuksessakin.

Hyvä tapa saada tietoa alan tietosuojavaatimuksista on osallistua kansalaisopiston järjestämälle sukututkimuksen peruskurssille.

”Uskon, että kurssin käyneille tietosuojavelvoitteet eivät tunnu millään tavoin ylitsepääsemättömiltä”, kannustaa Teuvo Ikonen, pitkän linjan sukututkija ja opettaja.

Verkkopohjaiset tietokantapalvelut helpottavat tiedonkäsittelyä ja siten sukuharrastajan urakkaa. Ikonen kuitenkin pelkää, että tietosuojaongelmien lisäksi verkkopalvelut voivat madaltaa sukututkimuksen tasoa.

”Verkkopalvelujen lisääntyminen heikentää lähdekriittistä tutkimusotetta, jossa tiedot tarkistetaan alkuperäislähteistä tai niistä digitoiduista tietokannoista aina kun suinkin mahdollista”, hän sanoo.

 

Suomen Sukututkimusseuran käytännesäännöt >>

Tietosuojavaltuutetun toimiston opas Sukututkimus henkilötietolain mukaan >>

Lue myös

Sukututkija: Tarkista yksityisyysehdot »
Dna-testi ei kuulu sukututkijan työkalupakkiin »

Bookmark and Share
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.