Tulostusversio

2/2014

Ruotsissa FRA-laki lisäsi keskustelua

Teksti: Matti Pilhjerta

Ruotsin puolustusvoimien harjoittama signaalitiedustelu ja siitä säädetty lainsäädäntö (ns. FRA-laki) pyrkivät siihen, että valtio voisi suojata kansalaisiaan paremmin ulkoisilta uhilta, kuten terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta.

”Suojan tekee mahdolliseksi se, että selvästi säännellään, miten signaalitiedustelu kaapelivälitteisessä, Ruotsin rajat ylittävässä tietoliikenteessä saa tapahtua”, sanoo Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun (Försvarshögskolan) tutkija Johan Sigholm.

Tutkijan mukaan FRA-lain säätäminen on Ruotsissa lisännyt keskustelua kyberuhkien torjumisen ja yksityisyydensuojan suhteesta, joskin lainsäädäntöprosessi olisi voinut olla avoimempikin.

Valtioilla voi olla houkutusta kiirehtiä tiedustelulainsäädännön laatimista ilman keskustelua ja tarpeettoman salailun suojissa.

”Se saattaa vähentää kansalaisten luottamusta siihen, että valtio todellakin huolehtii heidän eduistaan parhaalla mahdollisella tavalla”, Sigholm pohtii.

Onko tietoverkoissa mahdollista harjoittaa tiedustelua loukkaamatta kansalaisten oikeuksia?

”Riippuu luonnollisesti siitä, mitä tiedustellaan ja miten, mutta yleisesti sanoisin, että ei ole.”

”Kyse on turvallisuusintressien ja yksityisyydensuojan välisestä punninnasta. Mutta siinä voidaan ja mielestäni täytyykin yrittää löytää hyväksyttävä kompromissi.”

Sigholm lisää, että esimerkiksi EU:n hankkeissa on kehitetty teknologioita, jotka voivat vähentää viestitiedustelun vaikutusta yksityisyyteen.

Kysyttäessä FRA-lain tuomista konkreettisista hyödyistä, tutkija toteaa, että ne ”ovat luonnollisesti suurelta osin salaisia.” Julkisuudessakin on kuitenkin ollut esillä Suomen ulkoministeriössä paljastunut ja marraskuussa 2013 julkistettu laaja verkkovakoilu.

”Sen havaitsi ensin Ruotsin viestitiedustelulaitos, joka välittömästi kertoi siitä suomalaisille kollegoilleen. Sitä ei olisi voitu tehdä ilman FRA-lakia”, Sigholm sanoo.

”FRA-lain mukaan myös Ruotsi voi välittää tietoja toisille maille yhteistyössä ja siten saada tietoja, jotka ovat tärkeitä meille.”

Kaapelivälitteisen tietoliikenteen signaalitiedustelu vaatii tutkijan mukaan ”huomattavia resursseja” jo yksin tarvittavan tekniikan takia.

”Mutta ennen kaikkea vaaditaan koulutettua henkilökuntaa tunnistamaan tiedusteltavat kohteet, valitsemaan ne liikenneväylät, joiden voidaan ajatella sisältävän tietoa kohteista, muotoilemaan hakutermejä, työstämään ja analysoimaan suurista tietomääristä esiin käyttökelpoisia vastauksia ja lopuksi esittämään ne asiakkaalle käytännöllisessä muodossa.”

Suomalaisessa keskustelussa on pohdittu, edellyttäisikö viranomaisten tiedonhankintavaltuuksien lisääminen tiiviimpää yhteistyötä muiden maiden tiedustelupalvelujen kanssa. 

Sigholmin mukaan yhteistyö suurempien tiedustelutoimijoiden kanssa on pienelle ja tietotekniikasta riippuvaiselle maalle välttämätöntä, jotta sillä olisi kyberuhkien torjunnan kannalta riittävän hyvä tilannekuva.

”Laajaa, maiden rajat ylittävää informaatiota on pienen maan vaikea saada omin voimin. Kansainvälinen tiedusteluyhteistyö on siksi hyvin tärkeää niin ennaltaehkäisevässä työssä kuin mahdollisen kyberiskun alkuperän paikallistamisessakin.”

Lue myös

Viranomaisten tiedusteluoikeudet: takapakkia vai edistysaskel? »
Digiuunojen unilukkari »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.