Tulostusversio

3/2014

Verkkotunnukset välittäjien haltuun

Teksti: Päivi Männikkö

Fi-päätteisten verkkotunnusten jakeluun on luvassa suuria muutoksia, kun tunnusten myöntäminen siirtyy Viestintävirastolta yrityksille.

Mikäli eduskunta hyväksyy valmisteilla olevan tietoyhteiskuntakaaren, Viestintäviraston rooli verkkotunnusten jakelussa muuttuu. Viestintävirasto ei enää myöntäisi asiakkaille maatunnukseen .fi päättyviä verkkotunnuksia, vaan niiden jakelun hoitaisivat verkkotunnusten välittäjiksi rekisteröidyt yritykset ja henkilöt.

Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkan mukaan välittäjämalli on muissa maissa yleinen.

”Tällä hetkellä Suomessakin verkkotunnuksista valtaosa myydään välittäjiksi kutsuttavien tahojen kautta ja pienempi osa Viestintävirastosta.”

Käyttäjämäärän kasvu tavoitteena

Muutoksen tarkoituksena on lisätä fi-päätteisten verkkotunnusten käyttöä, Sihvonen-Punkka sanoo.

”Viestintäviraston mahdollisuudet panostaa fi-tunnusten markkinointiin ovat olleet rajalliset."

”Mitä enemmän fi-tunnuksia on käytössä, sitä enemmän tarvitaan asiakaspalvelua myyjän ja käyttäjän välillä. Siitä tulisi meille tarve lisätä henkilökuntaa, emmekä halua tänne sentyyppistä toimintoa.

Viranomaisen rooliksi tulee nykyistä vahvemmin valvonta ja päätöksenteko ongelmatilanteissa.

”Muutenkin on varmaan syytä miettiä, missä tarvitaan julkista valtaa toimijana, ja mikä hoituu kaupallisten yritysten toimesta.”

Viestintävirasto valvoo välittäjiä

Lakiesityksen mukaan verkkotunnusten välittäjän pitäisi antaa tietoturvaohjeet käyttäjille sekä puuttua havaittuihin tietoturvapoikkeamiin ja ilmoittaa niistä Viestintävirastolle. Viestintäviraston tehtävinä olisivat verkkotunnusrekisterin ja fi-juurinimipalvelimen ylläpito sekä välittäjien toiminnan valvominen. Virasto antaa tarkemmat määräykset verkkotunnuksen käyttäjälle annettavista tiedoista ja tietoturvakäytännöistä. 

Viestintävirasto saisi tehdä ylläpitämälleen fi-juurinimipalvelimelle sellaisia toimia, joilla voitaisiin havaita, estää ja selvittää fi-tunnuksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset. Viestintävirasto saisi ryhtyä toimiin esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa verkkotunnus on rekisteröity selvästi ainoastaan haittaohjelmien levittämistä varten. Fi-juureen kohdistuvilla toimilla voitaisiin esimerkiksi estää liikenne verkkopalveluun, joka levittää haittaohjelmaa.

Muutoksia määräyksiin

Viestintävirastossa lainmuutos edellyttää muutoksia määräyksiin ja tietojärjestelmiin. Vaikka tietoyhteiskuntakaari on vielä valiokuntakäsittelyssä, virastossa on jo aloitettu verkkotunnustietojärjestelmän uudistaminen.

”Halusimme lähteä ajoissa liikkeelle ja luottaa siihen, että tietoyhteiskuntakaari saadaan valmiiksi”, Sihvonen-Punkka sanoo.

Lue myös

”Yhteistyössä on voimaa” »
Myrsky pakottaa varautumaan »
Asta Sihvonen-Punkka ja sosiaalinen media »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.