Tulostusversio

3/2014

Yrittäjän kotiosoite ei ole enää julkinen

Teksti: Päivi Männikkö

Lainmuutos rajasi kaupparekisterin henkilötietojen käsittelyä.

Kun Matti Meikäläinen perustaa yrityksen, hänen pitää tehdä siitä ilmoitus verottajalle ja kaupparekisteriä ylläpitävälle Patentti- ja rekisterihallitukselle. Kaupparekisterissä ovat kirjattuina kaikki suomalaiset yritykset sekä joukko muita yhteisöjä.

Matti ilmoittaa yrityksensä tiedot ns. Y-lomakkeella ja sen liitteillä. Erillisessä henkilötietolomakkeessa kysytään hänen omia tietojaan: koko nimeä, kotikuntaa ja henkilötunnusta. Mikäli Matti asuu vakituisesti ulkomailla, hänen pitää ilmoittaa kotiosoitteensa. Aiemmin kaikkien yrittäjien piti ilmoittaa rekisteriin kotiosoitteensa, mutta nyt Suomessa asuvista riittää tieto kotikunnasta. Turvakiellon saaneiden yrittäjien ei pidä ilmoittaa edes kotikuntaansa kaupparekisteriin. Muihin lomakkeisiin ei henkilötunnuksia tai kotiosoitetietoja saa merkitä.

Lomakkeista tiedot siirretään muun muassa kaupparekisteriin, josta niitä annetaan viranomaisille, yrityksille – sekä kenelle tahansa, joka haluaa tietoja jostakin yrityksestä. Vuoden alussa voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen yrittäjien henkilötunnusten loppuosia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita luovutetaan kaupparekisteristä vain laissa säädettyihin tarkoituksiin.

Internet yllätti

Kaupparekisteri on perinteisesti ollut julkinen rekisteri, jota ei vielä muutama vuosikymmen sitten pidetty henkilörekisterinä lainkaan. Yrittäjien henkilötunnuksia ja osoitetietoja sinne alettiin kerätä vasta vuonna 1994. Samaan aikaan internetin käyttö alkoi yleistyä, mutta tuolloin ei vielä ymmärretty, kuinka valtavasti tietoverkkoihin kertyisi tietoja ja kuinka helposti nämä tiedot leviäisivät sähköisinä kenen tahansa käyttöön.

Vähitellen henkilötietojen julkisuuden ja netin nurjat puolet alkoivat näkyä ja yrittäjiltä tulla kriittistä palautetta heidän tietojensa julkisuudesta.

Lakiesityksessä kaupparekisterissä olevien henkilötunnusten ja kotiosoitteiden julkisuuden rajaamista perustellaan väärinkäytöksillä. Julkisuudessa on kerrottu, kuinka kaupparekisterin tietojen takia yrittäjiä olisi joutunut identiteettivarkauksien kohteiksi tai heidän turvallisuuttaan olisi uhattu.

”Jotkut käytännön tilanteet ovat voineet päätyä hankaliksi – varsinkin, kun netistä ei ole ihan helppoa saada tietoja pois”, sanoo neuvontalakimies Olli Vento Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Valmisteluvaiheessa närää herätti henkilötunnuksen loppuosan julkisuuden rajaaminen. Esimerkiksi toimittajat arvostelivat muutosta journalistisen tiedonhankinnan vaikeuttamisesta. Henkilötunnuksen loppuosa on vedenpitävä keino henkilön yksilöimiseksi tilanteissa, joissa hän on vaihtanut nimeään.

Viranomaisten tiedonsaanti ennallaan

Kaupparekisterin tietoja koskeva lainmuutos tuli voimaan vuodenvaihteessa. Sitä ennen rekisteriin ilmoitettuja tietoja muutos koskee siinä tapauksessa, että tiedot ovat rekisterissä sähköisessä muodossa.

Patentti- ja rekisterihallitukselta voi pyytää tietoja kaupparekisteriin merkitystä yrityksestä. Yleisimmin pyydetään yrityksen kaupparekisteriotetta. Siinä näkyvät muun muassa vastuuhenkilöt ja heidän rekisteriin ilmoitetut tietonsa.

Tavallisiin tiedontarpeisiin annetussa otteessa henkilötunnuksen loppuosaa tai kotiosoitteita ei enää näy, vaikka yritys olisikin merkitty kaupparekisteriin ennen lainmuutosta. Sen sijaan viranomaisen tehtäviään varten pyytämässä otteessa nämäkin tiedot näkyvät. Jos yrityksen vastuuhenkilöllä on maistraatin myöntämä ns. turvakielto, hänen kotikuntansa ei näy kaupparekisterissä.

Patentti- ja rekisterihallituksesta voi myös pyytää kopion Y-lomakkeesta, jolla yritys on merkitty kaupparekisteriin. Toisin kuin rekisteriotteessa, Y-lomakkeen kopiossa näkyvät yrityksen antamat tiedot vastuuhenkilöiden henkilötunnukset mukaan lukien, jos yritys on rekisteröity 1994 tai sen jälkeen. Henkilötunnuksia ryhdyttiin keräämään kaupparekisteriin 1994.

Laki säätelee tietojen luovutusta

Henkilötunnusten loppuosia ja kotiosoitteita luovutetaan kaupparekisteristä vain laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Viranomaisten lisäksi niitä luovutetaan luottotieto-, vakuutus-, perintä- ja tietopalveluyrityksille sekä osin myös eurooppalaisten kaupparekisterien yhteiseen tietopalveluun.

Lisäksi PRH:lle tehdään tietojen luovutuspyyntöjä, jotka ratkaistaan yksittäistapauksina. Pyynnöt henkilötunnuksen loppuosan ja ulkomailla asuvan kotiosoitteen luovuttamisesta arvioidaan lupahakemuksen perusteella.

Lue myös

Kaupparekisterin ilmoitusten teko automatisoitui »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.