Tulostusversio

3/2014

Lait ja säädökset 3/2014

Turvallisuusselvityslaki valmis

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa turvallisuusselvityslain uudistuksen. Uusi laki sääntelee taustojen selvittämistä sellaisilta henkilöiltä ja yrityksiltä, jotka pääsevät turvallisuuden kannalta kriittisiin tietoihin ja joilta edellytetään erityistä luotettavuutta.

Henkilöselvitys voidaan edelleen tehdä joko suppeana, perusmuotoisena tai laajana. Toistuvien henkilöselvitysten vähentämiseksi henkilölle voidaan myöntää turvallisuusselvitystodistus.

Uutuutena henkilön luotettavuutta voidaan seurata myös henkilörekistereitä yhdistämällä. Selvitykset tekevä suojelupoliisi voi yhdistää ylläpitämänsä turvallisuusselvitysrekisterin tietoihin rikosasioiden vireilläolo- ja ratkaisutietoja sen selvittämiseksi, voidaanko turvallisuusselvitys tai sen perusteella annettu todistus edelleenkin pitää voimassa. Yhdistämisestä syntyneet tiedot on hävitettävä viimeistään vuoden kuluttua.

Uutta on myös se, että poliisin epäiltyjen tietojärjestelmän (EPRi) tietoja saisi käyttää perusmuotoisissa turvallisuusselvityksissä. Keskusrikospoliisi voi tehdä ilmoituksen suojelupoliisille esimerkiksi, jos EPRin tietojen perusteella selvityksen kohteella on toistuvia yhteyksiä järjestäytyneestä rikollisuudesta tuomittuun henkilöön.

Uusi laki sisältää myös säännökset yritysturvallisuusselvityksistä, joiden avulla selvitetään yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja, tietoturvallisuuden tasoa yrityksessä ja yrityksen sitoumusten hoitokykyä.

-----

Oppilashuollosta uusi laki

Oppilashuoltoa koskevat säännökset on koottu uuteen, elokuussa voimaan tulleeseen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Laki koskee esi- ja perusopetusta sekä lukio- ja ammatillista opetusta.

Uuden lain mukaan yksittäisen opiskelijan tukemiseksi voitaisiin tarvittaessa koota monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan tai hänen huoltajansa suostumuksella. Monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet voivat salassapitovelvoitteen estämättä saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä viranomaiselle tietoja, jos ne ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisessä. Laissa säädetään myös mahdollisuudesta luovuttaa tietoja opiskeluhuollon rekistereistä sähköisesti.

----

Italia luotsaa tietosuoja-asetusta

Tietosuoja-asetuksen valmistelu jatkuu EU:ssa – nyt Italian puheenjohtajuuskaudella. Euroopan parlamentin valiokuntakuulemisessa puhuneen oikeusministeri Andrea Orlandon mukaan Italian tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys tietosuoja-asetuksen ja poliisiasioiden yhteistyötä koskevan direktiivin sisällöistä. Italia aikoo kiinnittää huomiota erityisesti kiisteltyyn säännökseen rekisteröidyn oikeudesta tulla unohdetuksi.

Lue myös

Lait ja säädökset 3/2014 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.