Tulostusversio

3/2014

Ilmiö numeroina: Kyberturvallisuusstrategiat

on Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmassa esiteltyjen toimenpiteiden määrä. Niitä ovat muun muassa kyberturvallisuuskeskuksen ja valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan perustaminen.

-----

puntaa on Ison-Britannian kansallisen kyberturvallisuusohjelman määräraha. Vuonna 2010 käynnistetyn nelivuotisen ohjelman rahoitus jaetaan keskeisille hallinnonaloille. Rahoituksesta noin puolet käytetään kyberhyökkäysten havaitsemisen ja torjunnan vahvistamiseen, jota tehdään pääosin tiedustelu- ja turvallisuusvirasto GCHQ:ssa.

---

on arvio niiden toimijoiden määrästä EU-maissa, jotka tulevaisuudessa joutuvat ilmoittamaan niihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista. Euroopan komissio antoi EU:n kyberturvallisuusstrategian julkaisun yhteydessä ehdotuksen verkko- ja tietoturvadirektiiviksi (NIS). Se laajentaisi tietoturvaloukkausten ilmoitusvelvollisuuden koskemaan teleyritysten lisäksi esimerkiksi sosiaalisen median palveluja, verkkokauppoja sekä huoltovarmuuden kannalta kriittisiä tahoja, kuten energia- ja rahoitusalan yrityksiä.  

----

Laajamittainen, kansalliseen infrastruktuuriin kohdistuva kyberhyökkäys seuraavan 15 vuoden kuluessa on Ranskan kyberstrategian mukaan yksi suurimmista Ranskaan kohdistuvista uhkista.

----

on niiden tietoturvaloukkausten määrä, jotka Saksan kansallinen kyberturvallisuuskeskus (Nationales Cyber-Abwehrzentrum) on tutkinut vuosina 2011–2013. Keskus toimii Saksan tietoturvaviraston (BSI) yhteydessä. Se perustettiin 2011 tiivistämään tietoturva-, varautumis- ja tiedusteluviranomaisten yhteistyötä.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.