Tulostusversio

4/2014

Valitusoikeuteen tulossa rajoituksia

Teksti: Päivi Männikkö

Tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun päätöksistä voi tällä hetkellä valittaa hallinto-oikeuteen ja sieltä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) asti.

Nyt eduskunnan käsiteltävänä on lakiesitys, jonka mukaan valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi aikaisempaa useammissa tapauksissa luvanvaraista. Itse valituslupajärjestelmään ei esitetä muutoksia vaan esityksen mukaan KHO selvittää, onko asiassa valitusluvan myöntämisen perustetta. Jos on, KHO:n on myönnettävä valituslupa.

Lakiesityksessä henkilötietolakia muutettaisiin siten, että lain muutoksenhakua koskevan 45 pykälän mukaan hallinto-oikeuden päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla vain, jos KHO myöntää valitusluvan. Pykälä koskisi kaikkia tietosuojavaltuutetun ja -lautakunnan päätöksiä.

Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmen mukaan lautakunta suhtautuu ajatukseen KHO:n valitusluvasta myönteisesti, koska se nopeuttaisi päätösten tuloa lainvoimaisiksi.

”Hallinto-oikeuden päätös olisi yhä useammin se lopullinen päätös.”

Nurmen mukaan tapauksissa, joissa niissä tapauksissa, joissa tietosuojalautakunnan päätöksistä on valitettu, lautakunnan ratkaisut ovat useimmiten pitäneet pintansa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

”Sekin puoltaa muutoksenhakulupaa. Silloin korkein hallinto-oikeus voisi ottaa käsiteltäväkseen sellaiset asiat, joissa on oikeusturvakysymys oikeasti olemassa.”

Lue myös

Suomalainen erikoisuus pitää pintansa »
Rekisterinpitäjä: älä tee näin »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.