Tulostusversio

4/2014

Asiantuntijalta: Lentävä rekisteri

Teksti: Laura Tarhonen ja Piia Nyström

Lennokit ovat tulevaisuuden ”älypuhelimia”. Ne tulevat joka paikkaan ja mullistavat tapojamme tehdä asioita. Kaikki tarvittava tekniikka on jo olemassa.

Google, Facebook ja Amazon ovat ilmoittaneet ottavansa käyttöön lennokkeja, ja Disney aikoo hyödyntää niitä huvipuistoissaan. Tulevaisuudessa lennokit hoitavat rajavalvontaa, postinjakelua ja kohdistettua mainontaa puhumattakaan niiden mahdollisista käyttötarkoituksista rikostentorjunnassa ja armeijan leivissä. Ehkä pian lennokki valvoo lasten leikkejä päiväkodissa tai koulun pihalla. Moni voi huolestua ihmiskontaktien vähenemisestä, mutta eiköhän lennokeista saada sovellus myös treffiseuran metsästämiseksi.

Yhdysvalloissa on jo herätty sääntelemään lennokkeja. Kymmenissä osavaltioissa joko on jo lennokkeja koskevaa sääntelyä tai sitä harkitaan parasta aikaa. On myös uutisoitu, että presidentti Obama antaisi asetuksen lennokkien yksityisyydensuojasta.

Yhdysvalloissa tietosuojasääntely on sektorikohtaisempaa kuin Euroopassa, jossa se perustuu yleissääntelyyn. Lennokkeja koskevia tietosuojakysymyksiä ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida ”one size fits all” -periaatteen mukaan, koska erilaisiin käyttötarkoituksiin voidaan käyttää kyvyiltään erilaisia lennokkeja.

Seuraavassa lennokkien käyttöä ja tietosuojaa on tarkasteltu yksityisestä ja kaupallisesta näkökulmasta, joissa sovelletaan yleissääntelyä. Sotilaallisissa ja rikostorjunnallisissa käyttötarkoituksissa henkilötietojen käsittelyn tulisi lähtökohtaisesti perustua erityislainsäädäntöön. 

Yksityiskäytön raja on häilyvä

Suomalaisen tietosuojalainsäädännön suhtautumista lennokkeihin on lähtökohtaisesti tarkasteltava yleissääntelyn eli henkilötietolain kautta.

Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyydensuojaa turvaavia perusoikeuksia silloin, kun käsitellään henkilötietoja. Laissa säädetään muun muassa henkilötietojen käsittelyn yleisistä periaatteista sekä rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja rekisteröidyn oikeuksista.

Lennokkien käytön kannalta olennaista on, että esimerkiksi tallennettu äänitiedosto, valokuva tai videokuva voi olla henkilötieto, jos ihminen on tunnistettavissa. Esimerkiksi perinteisen turvakameran tallentama materiaali muodostaa henkilörekisterin siltä osin kuin siinä esiintyy tunnistettavia henkilöitä.

Henkilötietolakia ei sovelleta tilanteissa, jossa luonnollinen henkilö käsittelee henkilötietoja omaa yksityistä käyttöään varten. Tästä saattaa olla kyse esimerkiksi silloin, jos yksityishenkilö kerää kameralennokilla kuva- tai äänimateriaalia omaan kotialbumiinsa. Yksityisen ja ei-yksityisen käytön raja on kuitenkin usein häilyvä ja saattaa ylittyä esimerkiksi siinä vaiheessa, kun henkilö jakaa kotialbuminsa internetissä.

Uutiskuvauksessa lakia sovelletaan rajatusti

Toimitukselliseen ja taiteelliseen käyttöön henkilötietolakia sovelletaan rajoitetusti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näitä tarkoituksia varten henkilötietoja saa käsitellä varsin vapaasti. Siksi esimerkiksi uutisjutun tai toimintaelokuvan kuvamateriaalia tai muuta henkilöön liittyvää informaatiota ei juridisesti kohdella henkilötietolain mukaisena henkilörekisterinä, vaikka henkilöt olisivatkin tunnistettavissa.

Lennokeilla tehtävä tiedonkeruu yksityisiin, toimituksellisiin tai taiteellisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan ole sääntelyn ulkopuolella. Esimerkiksi rikosoikeudellinen sääntely, kuten kunnianloukkaus tai yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, saattaa tulla sovellettavaksi lennokilla kerättävän tiedon alkuperäisestä käyttötarkoituksesta riippumatta. Lisäksi on syytä huomata, että jos lennokkien käyttöä vaikkapa journalistisiin tarkoituksiin haluttaisiin rajoittaa, tulisi tilannetta arvioida myös sananvapauskysymyksenä.

Kaupallinen käyttö vaatii perusteen

Lennokeilla on laaja kaupallinen potentiaali. Lennokkien tallentama ääni- tai kuvamateriaali tai biometrinen tieto voi olla yrityksille samalla tavalla arvokasta valuuttaa kuin asiakasrekisterit. Lennokkien keräämä tieto voi myös tulla osaksi asiakasrekisteriä, jos esimerkiksi verkkokauppa toimittaa paketin asiakkaalle lennokilla ja tallentaa asiakasrekisteriin tiedot kuljetuksesta. 

Tietosuojavelvoitteiden arvioinnissa on keskeistä lennokkien ja niiden keräämän tiedon käyttötarkoitus. Rekisterinpitäjän tulisi pohtia, mihin käyttötarkoitukseen tietoja kerätään, ovatko tiedot tarpeellisia toiminnan kannalta, ja mihin tietoja luovutetaan. Henkilötietoja ei saa käsitellä ennen keräämistä määritellyn käyttötarkoituksen vastaisesti.

Tietojen käsittelylle on myös oltava peruste. Asiakaspalvelussa se voi olla niin sanottu yhteysvaatimus tai rekisteröidyn suostumus. On hyvä muistaa, että suostumuksen tulee olla yksiselitteinen ja ennen tietojen käsittelyä annettu. Suostumus tulee myös aina voida peruuttaa.

Lisäksi rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä ja annettava mahdollisuus omien tietojen tarkastamiseen. Informoinnissa vertailukohtaa voidaan hakea kameravalvonnasta, josta on tiedotettava avoimesti valvottavalla alueella. Lennokkien kohdalla tämä voi olla ongelmallista, jos lennokki liikkuu paikasta toiseen, koska tällöin informointia on vaikea toteuttaa esimerkiksi kiinteillä kylteillä.

Tekniikan kehittyessä lennokkien, kuten muidenkin älylaitteiden, kyky kerätä tietoa erilaisilla kameroilla, sensoreilla ja mittareilla kasvaa nopeasti. Lennokin avulla on mahdollista tavoittaa laajoja alueita ja ihmismääriä nopeassa ajassa, jolloin esimerkiksi tiedon anonymisoinnin merkitys kasvaa. Ideaalitilanteessa lennokkivalmistajat ottaisivat tietosuojan oletusarvoisesti huomioon jo tehdessään valintoja siitä, mitä kaikkea tietoa laitteen on teknisesti mahdollista kerätä ja käsitellä.

----

Laura Tarhonen ja Piia Nyström työskentelevät liikenne- ja viestintäministeriössä viestintäpolitiikan osastolla.

Lue myös

Kolumni: Lennokkijournalismi testaa yksityisyyden rajoja »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.