Tulostusversio

4/2014

Kysy meiltä 4/2014

Askarruttaako jokin henkilötietojen suojaan, yksityisyyteen, viestinnän luottamuksellisuuteen tai tietoturvaan liittyvä asia? Lähetä kysymyksesi meille, me etsimme sille sopivan vastaajan. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@tietosuoja-lehti.fi

----

Mitä kännykältä vaaditaan, että se täyttää valtionhallinnon suojaustason IV vaatimukset?

Viestintävirasto käyttää suojaustason IV vaatimusten arvioinnissa kansallista turvallisuusauditointikriteeristöä (KATAKRI, versio II).

Yksityiskohtaisia vaatimuksia on useita. Niistä tärkeimpiä ovat etähallinta eli mahdollisuus tyhjentää laite ja sulkea se verkosta sekä mahdollisuus rajoittaa laitteeseen asennettavia sovelluksia keskitetysti organisaation toimenpitein. Niin ikään salasanojen ja PIN-koodien tulee olla riittävän laadukkaita.

Vaatimuksiin kuuluvat myös laitteeseen tallennettavien tietojen ja muistikortin salaaminen sekä laitteen ja palveluiden välisen tietoliikenteen salaaminen. Salaamisessa on huomioitava myös salauksen vahvuus ja salausavainten hallinta.

Mobiilikäyttöjärjestelmät eroavat toisistaan, joten arvioitavat turvakontrollit ja niiden riittävyys vaihtelevat.

Kysymykseen vastasi päällikkö Aki Tauriainen Viestintävirastosta.

-----

Osoitteeni ja puhelinnumeroni ovat salaisia. Nyt Kuka soitti -nettisivusto on julkaissut sekä osoitteeni että puhelinnumeroni kaikelle maailmalle. Mistä se on voinut saada tietoni? Voinko tehdä asiasta rikosilmoituksen?

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut lukuisia yhteydenottoja koskien www.kukasoitti.com -sivustoa. Emme ole käytettävissä olevien resurssien perusteella pystynyt selvittämään, mistä tiedot ovat peräisin ja kuka tai mikä taho tosiasiallisesti ylläpitää kyseistä sivustoa.

Julkisesti saatavilla olevien tietojen mukaan verkkotunnus www.kukasoitti.com on rekisteröity yhdysvaltalaiselle Registration Privatelle ja ko. verkkotunnuksen on rekisteröinyt yhdysvaltalainen GoDaddy.com, LLC.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on tehnyt poliisille virka-apupyynnön asian selvittämiseksi. Voitte halutessanne tehdä asiasta itse poliisille tutkintapyynnön.

-----

Saako koulu kertoa kysyjälle, onko tietynniminen henkilö siellä oppilaana?

Opetushallituksen oppaan ”Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa” (2013) mukaan tieto siitä, että henkilö on koulun oppilas, on julkinen, ellei tiedon antamisella paljastu muulla perusteella salassa pidettävä seikka (esimerkiksi sairaus, vammaisuus tai se, että oppilas saa erityistä tukea).

Opas on luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilla >>

 

Kysymyksiin vastasi tietosuojavaltuutetun toimistosta tietopalvelusihteeri Hanna Pentti.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.