Tulostusversio

4/2014

Lyhyesti tietosuojasta 4/2014

Kellosi tietää rasvaprosenttisi

Useat kulutustavarat keräävät sensoreilla ympäristöstään tietoa ja ovat yhteydessä internetiin ja muihin viestintäverkkoihin. Esimerkiksi kehonsa suorituskyvystä voi kerätä tietoa älykellon avulla tai saunan panna päälle internetin välityksellä. Esineiden internetissä on valtavasti bisnesmahdollisuuksia mutta myös käyttäjiä koskevia tietoturva- ja tietosuojauhkia, todetaan Euroopan tietosuojaviranomaisten kannanotossa.

Älylaitteiden keräämiä tietoja voidaan usein jalostaa ja yhdistellä siten, että niiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä henkilön ominaisuuksista, käyttäytymisestä ja sijainnista. Käyttäjä ei aina edes tiedä, mitkä kaikki tahot käsittelevät hänen tietojaan. Esimerkiksi älykellon käyttäjästä voi olla mukavaa saada dataa päivän fyysisen rasituksen määrästä, mutta hän ei ehkä haluaisi, että datan pohjalta jalostettu arvio hänen kunnostaan olisi netissä tai kulkeutuisi vakuutusyhtiölle.

Kannanotossa korostetaan, että käyttäjällä on oltava mahdollisuudet päättää omien tietojensa käytöstä koko älylaitteen elinkaaren ajan. Häntä on informoitava henkilötietojen käsittelystä ja häneltä on pyydettävä siihen suostumus. Käyttäjä saa myös perua suostumuksen. Tiedot pitäisi tallentaa siten, että käyttäjä voisi halutessaan siirtää ne toiseen laitteeseen.

Tietosuojaviranomaiset neuvovat valmistajia rakentamaan laitteisiin varoitustoimintoja, jotka aktivoituvat, kun laitteen sensorit alkavat kerätä dataa. Laitteeseen kertyvä raakadata pitäisi yhdistellä ja jalostaa ennen sen siirtämistä laitteesta. Raakadata tulisi tuhota heti, kun sitä ei enää tarvita.

-----

Käräjäoikeus pui epäiltyjen rekisteriä

Poliisin epäiltyjen rekisterin ylläpitoon liittyvien epäselvyyksien käsittely jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske nosti lokakuussa syytteet kolmea henkilöä vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Laiminlyönnit liittyvät rekisterin tietosisällön valvontaan. Rekisteriin on tallennettu myös sellaisten henkilöiden nimiä ja puhelinnumeroita, joiden ei ole epäilty syyllistyvän tai myötävaikuttavan rikoksiin.

Syytteen saaneista yksi on Poliisihallituksen virkamies ja kaksi Keskusrikospoliisin päällystöön kuuluvaa poliisimiestä. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan vastuullisten selvittäminen oli poikkeuksellisen hankalaa muun muassa valvontaohjeiden puutteellisuuden takia.

------

EU:lle uusi tietosuojavaltuutettu

Euroopan uudeksi tietosuojavaltuutetuksi on nimitetty Giovanni Buttarelli ja apulaistietosuojavaltuutetuksi Wojciech Wiewiórowski. Buttarelli on nykyinen Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu ja Wiewiórowski Puolan tietosuojavaltuutettu. Parlamentin kansalaisoikeuksien valiokunnan äänestyksessä lokakuussa Buttarelli ja Wiewiórowski saivat ehdokkaista eniten ääniä.

Lue myös

Lyhyesti tietoturvasta 4/2014 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.