Tulostusversio

1/2015

Asetus lupaa vastaavalle vahvan aseman

Teksti: Päivi Männikkö

EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetään tietosuojavastaavan tehtävistä.

Valmisteilla olevassa EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa on tarkoitus säätää tietosuojavastaavan asemasta ja tehtävistä.

Asetus pyrkii turvaamaan vastaavalle vahvan ja riippumattoman aseman organisaatiossaan. Rekisterinpitäjän on esimerkiksi annettava vastaavalle tehtävien hoitamiseksi riittävät resurssit, ja vastaava raportoi suoraan ylimmälle johdolle.

Vastaajan tehtäviksi asetuksen tämänhetkisessä luonnoksessa määritellään rekisterinpitäjän informointi ja neuvonta, henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvonta, vaikutustenarvioinnin laatimisessa neuvominen sekä rekisterinpitäjän ja kansallisen tietosuojaviranomaisen väliseen yhteistyöhön osallistuminen.

Vielä on epäselvää, millaiset ovat lopulliset tietosuojavastaavan toimintaa sääntelevät artiklat. Jäsenmaiden ja europarlamentin näkemykset eroavat toisistaan muun muassa vastaavan nimeämisen pakollisuudessa.

Asetuksen odotetaan tulevan sovellettavaksi jäsenmaissa aikaisintaan vuoden 2017 lopulla.

Lue myös

Työssä tietosuojavastaavana »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.