Tulostusversio

1/2015

Lyhyesti tietoturvasta 1/2015

Verkkorikokset pelottavat suomalaisia

EU-maiden kansalaiset ovat entistä huolestuneempia tietoturvauhista. Helmikuussa julkaistuun eurobarometriin vastanneiden suurimmat huolenaiheet liittyivät henkilötietojen väärinkäyttöön ja verkkomaksamisen turvallisuuteen. Myös identiteettivarkauden uhriksi joutuminen ja haittaohjelmien pääsy omalle koneelle olivat huolilistan kärjessä. Vuoden 2013 kyselyyn verrattuna eniten oli lisääntynyt huoli identiteettivarkaudesta.

Erityisen hyvin uhkapitoinen valistus näyttää menneen perille Suomessa. Kun kaikista vastaajista yli 70 prosenttia koki, että riski joutua verkkorikoksen kohteeksi on kasvanut, suomalaisista näin ajatteli peräti 94 prosenttia.

Tietoturvauhkiin varaudutaan entistä enemmän. Yleisimpiä keinoja olivat virustorjuntaohjelmistojen käyttö, vieraiden ihmisten lähettämien sähköpostien avaamatta jättäminen ja salasanojen vaihto. Suomalaiset vaihtavat salasanojaan keskimääräistä innokkaammin.

EU:n komission teettämään eurobarometriin haastateltiin syksyllä 2014 yhteensä vajaat 28 000 kansalaista kaikista jäsenmaista.

-----

Tietoturvauhat lisääntyvät

Tietojen kalastelu yleistyy ja on entistä ammattimaisempaa. Havainnot vakoiluhaittaohjelmista lisääntyvät, ja palvelunestohyökkäyksien voima on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Muun muassa näin vuotta 2014 luonnehtii Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus vuosikatsauksessaan.

Katsauksessa todetaan myös, että tietoturvaloukkausten kansallisen havainnointikyvyn parantamiseksi Viestintävirasto on kehittänyt ja laajentanut vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoituspalvelua (HAVARO). Huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimijoiden määrä kasvaa, ja palvelu kattaa vuoden 2015 lopussa koko valtiohallinnon.

-----

Supo patistaa tietoturvatoimiin

Suojelupoliisin mukaan viranomaisten ja yritysten kyky havaita ja torjua niihin kohdistuvia kyberhyökkäyksiä on yhä heikko. Kansallinen kyberstrategia on linjannut viranomaiskentän työtä, mutta käytännön toteutus, yhteistyö, resursointi, toimivaltuudet ja lainsäädäntö ovat alkutekijöissään.

Näin todetaan Supon katsauksessa lähivuosien toimintaympäristöön. Alkuvuonna julkistetusta katsauksesta laadittiin ensimmäistä kertaa julkinen versio.

-----

Viestintävirastosta paikannusviranomainen

Viestintävirasto on tästä vuodesta alkaen nimetty eurooppalaisen säännellyn paikannuspalvelun (PRS, Public Regulated Service) kansalliseksi vastuuviranomaiseksi. Viestintävirasto myöntää PRS-käyttöoikeudet suomalaisille toimijoille.

PRS on osa eurooppalaista Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmää,ja on tarkoitettu ainoastaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten palvelujen käyttöön.

 

Lue myös

Lyhyesti tietosuojasta 1/2015 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.