Tulostusversio

2/2015

IPv6 tulee – ihan oikeasti

Teksti: Päivi Männikkö

Käyttöönottotempaus vauhdittaa internetin uuden osoitejärjestelmän yleistymistä.

IP-osoitejärjestelmä yhdistää kaikki internetiin kytketyt laitteet toisiinsa ja osaltaan mahdollistaa liikenteen kulun IP-osoitteesta toiseen. Käytössä oleva järjestelmän versio IPv4 on jo kauan ollut tiensä päässä, sillä sen mukaisia IP-osoitteita ei ole enää riittävästi tarjolla kattamaan yleistyviä laajakaistayhteyksiä ja yhä useampien laitteiden liittämistä internetiin. Osoitepulan ratkaisuksi on kehitetty uudempi versio IPv6. Sen mukaisia osoitteita on miltei loputtomasti.

Siirtyminen IPv6:n käyttöön on kuitenkin edennyt hyvin hitaasti. Suomessa sitä yritetään nyt vauhdittaa tempauksella, jossa joukko teleyrityksiä sekä verkko- ja sisältöpalveluiden tarjoajia sitoutuu ottamaan sen pysyvästi käyttöön 9.6. mennessä. Mitä vaikutuksia IPv6:lla on?

Joka laite saa oman IP-osoitteensa.

Tällä hetkellä esimerkiksi laajakaistaliittymän asiakkaalla ei ole aina omaa IP-osoitetta, vaan teleyritykset jakavat yhden osoitteen usealle käyttäjälle ns. osoitteenmuunnoksen avulla. IPv6:ssa jokaiselle nettiin kytkettävälle laitteelle, esimerkiksi kodin tietokoneelle ja älytelevisiolle, annetaan oma yksilöllinen IP-osoite. Osoitteenmuunnosta ei tarvita, mikä voi nopeuttaa liikennettä ja parantaa sovellusten toimintaa. Kun joka laitteella on oma osoite, älylaitteeseen voi ottaa helpommin etäyhteyden kodin ulkopuolelta.

Hyökkäysten riski voi pienentyä.

IPv6 lisää osoitteiden määrää huomattavasti. Suuremmassa määrässä todennäköisyys hyökkäysyrityksen kohteeksi joutumisesta voi pienentyä.

”Nykyään hyökkääjät kokeilevat, mitkä IP-osoitteen portit ja palvelut ovat avoinna. Jatkossa internetin osoiteavaruus on niin suuri, että on paljon epätodennäköisempää tai jopa mahdotonta löytää toimiva IP-osoite ja sen päässä laite tai ohjelma, jota vastaan voisi hyökätä. Siksi nykyisin yleinen tapa etsiä hyökkäyskohteita ei enää käytännössä toimi IPv6-maailmassa”, sanoo viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen Viestintävirastosta.

Tietoturvasta pitää silti huolehtia.

Hyökkäysten teon vaikeutumisen lisäksi IPv6-versio ei muuten paranna tietoturvaa. Siksi teleyrityksiltä sekä verkko- ja sisältöpalvelujen tarjoajilta vaadittavat tietoturvatoimet säilyvät pääosin ennallaan. Viestintävirasto on tehnyt kuluttajalaajakaistaliittymiä tarjoaville teleyrityksille tietoturvamääräystä täydentävän suosituksen siitä, mitä tietoturva-asioita IPv6:n käyttöönotossa on otettava huomioon.

IPv6 ei vaikuta tietoliikenteen salaukseen.

Internet-protokollan uudemmat versiot tukevat liikenteen automaattista salaamista, mutta kyse on osoitejärjestelmää ylemmän tason protokollista, esimerkiksi http-standardin uudemmasta versiosta. Nettiliikenteen salauksen yleistymiseen vaikuttaa myös se, että sisältöpalvelujen tarjoajat ajavat sitä.

IPv6 ja IPv4 toimivat rinnakkain.

IPv4:stä ei voida luopua vielä vuosiin. Siihen asti tietokone käyttää sitä osoitejärjestelmän versiota, joka vastaa nopeammin.

 

Lue lisää Viestintäviraston IPv6-sivustolta >>

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.