Tulostusversio

2/2015

Viesti voi johtaa harhaan

Teksti: Markku Summa

Harhaanjohtava markkinointi työllistää yrittäjiä turhaan.

Yritykset saavat vuosittain useita laskuja tai tilausvahvistuksia, jotka ovat aiheettomia tai perustuvat suoranaiseen vilppiin. Taustalla on yleensä markkinointipuhelu, jonka yhteydessä yrityksen väitetään tilanneen jonkin tavaran tai palvelun.

"Usein laskussa on kyse yrityksen yhteystietojen julkaisemisesta jossakin hakemistossa”, sanoo lainopillinen asiamies Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä.

Osaavan puhelinmyyjän on helppo harhauttaa kiireistä yrittäjää, jolla ei ole aikaa perehtyä puhelimessa tarjolla olevaan "tuotteeseen".

Suomen Yrittäjät arvioi, että huijauslaskuja maksetaan vuodessa arviolta ainakin 20 miljoonaa euron edestä. Ilmiö on lisääntynyt sitä mukaa kuin yritysten tietojen saatavuus sähköisesti eri rekistereistä on helpottunut.

Jotakin ilmiön yleisyydestä kertoo Mäkelän mukaan se, että aiheettomista laskuista ja perintäkirjeistä tulee yhteydenottoja Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun miltei jokaisena työpäivänä. Huijauslaskuille tyypillistä on, että yhteydenotto ja oikaisu on tehty äärimmäisen hankaliksi.

Pienet ja uudet erityisesti kohteina

Mikä tahansa yritys koosta tai toimialasta riippumatta voi joutua harhaanjohtavan markkinoinnin kohteeksi ja saada aiheettomia laskuja.

"En usko, että kohteita valitaan kovin systemaattisesti. Kuitenkin paljon yhteydenottoja saavat äskettäin toimintansa aloittaneet yritykset, jotka ovat usein pieniä ja haavoittuvaisimpia", Mäkelä kertoo.

Vaikka harhaanjohtavaa markkinointia tehdään vuoden ympäri, jonkinlainen buumi näyttää ajoittuvan kesään ja lomakauteen. 

”Silloin henkilö, joka tietää siltä istumalta laskun aiheellisuuden tai aiheettomuuden, ei ole ehkä paikalla."

Yhdenkin henkilön yrityksessä laskut kyllä huomataan, mutta energia ei ehkä riitä siihen, että asiasta jaksettaisiin taistella.

Ongelmaan on Mäkelän mukaan haastavaa puuttua, koska yritysten yhteystiedot ovat julkisia. Suomen Yrittäjät tekee yhteistyötä eri viranomaisten kanssa suitsiakseen ilmiötä ja antaa toimintaohjeita jäsenilleen.

"Yrittäjän on syytä pitää pää kylmänä ja selvittää, millä asialla soittaja on. Kätevä keino on myös puhelinnumeron jättäminen pois omista kaupparekisteritiedoista”, Mäkelä neuvoo.

PRH ei tee puhelinpäivityksiä

Joissakin markkinointipuheluissa yrittäjiä on harhautettu luulemaan, että kyse on kaupparekisteritietojen päivittämisestä puhelimitse. Yrittäjälle on voitu myös tarjota vuosimaksua vastaan palvelua, jossa yrityksen tiedot päivittyvät ajan tasalle koko maan kattavaan hakemistopalveluun tai "yritysrekisteriin".

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei kuitenkaan päivitä tietoja puhelimitse vaan yrityksen tekemien kirjallisten kaupparekisteri-ilmoitusten perusteella. Puhelinsoitto kaupparekisteristä voi rekisteripäällikkö Lalli Knuutilan mukaan tulla vain silloin, kun ilmoituksen käsittelyn yhteydessä huomataan korjausta vaativia puutteita.

PRH saa aika ajoin yrittäjiltä kyselyjä yritystietoja tarjoavien hakemistopalveluyritysten toiminnasta.

"Olemme kertoneet, että PRH ei ole yritystietoja tarjoavien yhteydenottojen takana ja korostaneet huolellisuuden merkitystä", Knuutila sanoo.

Yhteydenotoissa on jopa vaadittu suoraan maksua, jotta yritystä ei poisteta "rekisteristä".

“Kaupparekisteristä ei koskaan pyydetä maksusuoritusta uhalla, että yritys poistetaan rekisteristä”, Knuutila painottaa.

Järeitä aseita ilmiön kitkemiseksi ei Knuutilan mukaan ole. Hän kehottaa yrittäjiä pitämään kaupparekisteritiedot ajan tasalla. PRH:lta voi tilata viiden euron hintaisen kaupparekisteriotteen ja tarkistaa, ovatko tiedot päivityksen tarpeessa.

”Kun tiedot on itse päivittänyt, voi sanoa soittajalle, että niiden tarkastamiseen ei nyt ole tarvetta."

Lue myös

Tavaramerkin haltija: Ole tarkkana »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.