Tulostusversio

2/2015

Lyhyesti tietoturvasta 2/2015

Yritykset eivät varaudu uhkiin

Suomalaiset yritykset ovat varautuneet tietoturvauhkiin huonosti. Lähes puolet Helsingin seudun kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä ei ollut varautunut kyberuhkiin lainkaan. Näistä varautumattomista miltei viidesosa on suuria yrityksiä.

Selvityksessä ilmeni myös, että vastanneista yrityksistä viidenneksessä tietoturvasta ei vastaa kukaan. Toisessa viidenneksessä siitä vastaa päällikkö tai toimitusjohtaja oman toimen ohella. Kauppakamarin kyselyyn vastasi 748 suomalaista yritystä.

----

Nettiäänestyksestä ehdotetaan kokeilua

Netin välityksellä äänestäminen on jo mahdollista Virossa sekä rajoitetummin Sveitsissä ja Ranskassa. Muissakin maissa on ollut kokeiluja, ja lähivuosina vuorossa on ehkä Suomi.

Loppuraporttinsa jättänyt oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että nettiäänestystä kokeiltaisiin kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten yhteydessä. Kokeilussa äänensä voisi antaa ennakkoon netissä mutta varsinaisena äänestyspäivänä vain paperilipulla äänestyspaikalla.

Kokeilu koskisi vain kunnallisia neuvoa-antavia kansanäänestyksiä, koska niiden äänestysjärjestelmän tekniset vaatimukset ovat kevyemmät kuin yleisiin vaaleihin tarvittavassa järjestelmässä. Erityisesti tietoturvavaatimuksissa on eroja. Kansanäänestyksissä kerättävien kokemusten pohjalta saataisiin lisätietoa yleisiin vaaleihin kehitettävän järjestelmän vaatimuksista.

Työryhmä ehdottaa, että kokeilu voitaisiin aloittaa nettiäänestysjärjestelmän vaatimusten määrittelyllä jo tänä vuonna. Järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan 2016–2017. Kokeilussa järjestelmän käyttöä valvomaan tulisi asettaa riippumaton tekninen lautakunta.

Suomessa kokeiltiin sähköistä äänestämistä kunnallisvaaleissa 2008. Silloin ei kuitenkaan äänestetty netissä vaan vaalipaikoilla äänestyskoneella. Kokeilupaikkakuntien vaalit jouduttiin uusimaan sähköisen äänestyksen puutteiden ja virheiden takia.

----

Poliisille oma kyberkeskus

Poliisin kykyä torjua verkkorikoksia tehostetaan keskusrikospoliisissa huhtikuussa toimintansa aloittaneella Kyberrikostorjuntakeskuksella. Se avustaa poliisiyksiköitä rikosten torjunnassa ja tutkii verkkorikoksia. Lisäksi se muun muassa tekee internet-tiedustelua, ylläpitää tilannekuvaa ja laatii uhka-arvioita.

Poliisi aikoo myös laatia suunnitelman ohjaamaan tietoverkkotoimintaansa. Tätä varten on perustettu työryhmä, jonka toimikausi kestää vuoden loppuun. Työryhmä selvittää tietoverkkorikollisuuden ja tietoturvallisuuden nykytilaa. Se myös kokoaa yhteen tiedot viranomaisten toimivaltuuksista sekä poliisin toimintaympäristöstä, vastuista ja osaamisesta. Työryhmä pohtii myös mahdollisia lainmuutosten tarpeita.

Lue myös

Lyhyesti tietosuojasta 2/2015 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.