Tulostusversio

3/2015

Kansallinen palveluväylä helpottaa tietojenvaihtoa

Teksti: Antti J. Lagus

Kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa on rakenteilla infrastruktuuri, joka helpottaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja kansalaisten asiointia. Hankkeen ensimmäinen valmis osa, palveluväylä, on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuoden aikana.

Kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa parannellaan ja rakennetaan uusia julkishallinnon tiedonsiirtoväyliä ja rajapintoja. Tarkoituksena on saada tiedot kulkemaan nykyistä jouhevammin toimijoiden välillä sekä kehittää sähköistä asiointia ja uusia palveluja.

Hankkeessa toteutetaan tiedonsiirtokanava palveluväylä sekä kansalaisen ja yrityksen näkymät omiin tietoihin ja palveluihin. Niin ikään hankkeessa kehitetään uudet tunnistamisen sekä roolien ja valtuutusten hallinnan ratkaisut.

Käyttöön vuoden lopussa

Palveluväylä on yksi hankkeen ensimmäisiä valmistuvia osia, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vielä tänä vuonna. Väylässä tiedot liikkuvat järjestelmästä toiseen standardisoitujen ja avoimien rajapintojen kautta. Tieto tallennetaan vain yhteen rekisteriin ja haetaan sieltä käyttöön väylää pitkin.

Tätä nykyä erilaisia rekistereitä on liitetty yhteen mitä erilaisimmilla tavoilla.

”Palveluväylässä tiedon tai palvelun tarjoajan näkökulmasta integraatio on tarkoitus rakentaa vain kerran”, sanoo palveluväylän hankepäällikkö Eero Konttaniemi.

”Parhaassa tapauksessa tietoa tai palvelua hyödyntävän näkökulmasta riittää vain yhden linkin avaaminen.”

Palveluväylän kehitystyössä on ollut mukana parikymmentä toimijaa. Tuotantokäyttöön väylän ottaa tänä vuonna noin viisi toimijaa, joista yksi ensimmäisiä on Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä.

Tänä vuonna julkaistaan myös kokeiluversio kansalaisen Suomi.fi -portaalista, johon vahvan tunnistautumisen taakse kootaan henkilön tiedot ja sähköiset asiointipalvelut.

Suuret tiedontuottajat mukaan

Kuten moni uusi ratkaisu, palveluväyläkin kärsii helposti muna-kana-ongelmasta. Kun ei ole siihen liitettyjä palveluita, ei lisää palveluitakaan tule.

Kansallisen palveluarkkitehtuurihankkeen ohjelmapäällikön Maria Nikkilän mukaan tämä korjaantuu ensi vuonna. Silloin mukaan tulevat suuret tiedontuottajat Maanmittauslaitos, Patentti- ja rekisterihallitus, Väestörekisterikeskus, Kela ja Verohallinto.

Myös kuntien palvelut ovat tulossa mukaan hankkeeseen. Palveluväylä on ollut jo kokeiltavana Espoon kaupungilla.

Maria Nikkilä näkee, että palveluväylä on looginen valinta, kun julkinen hallinto vastaisuudessa rakentaa palveluita.

”Esimerkiksi Verohallinnossa on tekeillä tulorekisteri, johon kaikkien yritysten on tarkoitus ilmoittaa maksamansa palkat. Tämä ei toimi ilman yhtenäistä tietojensiirtotekniikkaa.”

Viron malli teknologian perustana

Palveluväylän rakentaminen pohjautuu aiemmin Virossa käytössä olleen ohjelmistoversion sijasta uuteen versioon. Sitä kehitetään yhdessä virolaisten kanssa. Uudessa versiossa on uudenlainen toteutusteknologia ja -arkkitehtuuri, ja se mahdollistaa tietojen siirron myös maiden välillä.

Palveluun on rakennettu muun muassa aikaleimaus, joka osaltaan lisää kiistämättömyyttä ja läpinäkyvyyttä. Aikaleimauksen avulla voidaan jatkossa tarjota keinoja siihen, kuka on katsonut mitäkin tietoja ja milloin.

Palveluväylän rakentamisessa mukana oleva tietoturva-asiantuntija Outi Juntura huomauttaa, että vaikka palveluväylän teknologiaratkaisu on peräisin Virosta, lopullista tuotetta on kehitetty suomalaiseen lainsäädäntöön sopivaksi sekä tietoturvallisuuden ja varautumisvaatimusten mukaiseksi.

Koko palveluarkkitehtuurihankkeen tavoitteena on tuottaa turvallisia palveluita, joissa otetaan huomioon myös EU:n tietosuoja-asetus ja sähköisen tunnistamisen ja allekirjoittamisen asetus (eIDAS).

”Palveluntarjoajat sitoutetaan tuottamaan tietoturvallisia ja laadukkaita palveluita sopimuksellisesti ja tulevalla lainsäädännöllä”, Juntura sanoo.

Kukin palveluarkkitehtuuriohjelman palvelu tuotetaan valtion hallinnon keskitettynä ja turvallisena palveluna, jotka toimivat mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa. Kyseessä on internetpohjainen konsepti, jolloin yksittäisen liityntäpisteen tai yhteyden käyttöhäiriöt eivät estä palveluväylän toimintaa.

Lue myös

Palveluväylä uudistaa Kelan toimintatapoja »
Palveluarkkitehtuurihanke: Tunnistamiseen uusi kansallinen malli »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.