Tulostusversio

3/2015

Mikä etsivä nuorisotyö?

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tietyillä viranomaisilla on velvollisuus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tuen tarpeessa olevan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivää nuorisotyötä varten. Tietoja luovuttava taho voi nuorisolain mukaan olla vain viranomainen.

Nuorella ja hänen huoltajallaan on oikeus tietää, että nuorta koskevia tietoja voidaan ilman suostumusta luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten nuorisolaissa säädetyin edellytyksin. Lisäksi nuorta ja hänen huoltajaansa tulee informoida henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä.

-----

[AIHEESTA ENEMMÄN]

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tietosuojavaltuutetun laatima Ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä >>

Tietosuojavaltuutetun opas Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella >>

Lue myös

Etsivä nuorisotyö: Yhteistyössä nuorten asialla »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.