Tulostusversio

3/2015

Kysy meiltä 3/2015

Askarruttaako jokin henkilötietojen suojaan, yksityisyyteen, viestinnän luottamuksellisuuteen tai tietoturvaan liittyvä asia? Lähetä kysymyksesi meille, me etsimme sille sopivan vastaajan. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@tietosuoja-lehti.fi

----

Tehtaamme tiloissa on sähköisiä infotauluja henkilökunnan nähtäväksi. Onko tietosuojalain vastaista onnitella työntekijöitä syntymäpäivän johdosta tällaisella talon sisäisellä taululla?

Tietosuojavaltuutettu on aiemmassa kannanotossaan todennut, että henkilön merkkipäivän (syntymäpäivän) ilmaiseminen työpaikalla on sellainen työntekijää koskeva henkilötieto, johon tarvitaan pääsääntöisesti työntekijän suostumus. Omien merkkipäivien julkistaminen liittyy henkilön itsensä päätettäviin asioihin.

-----

Saako työntekijä kieltäytyä valokuvansa ja yhteystietojensa julkaisemisesta työnantajan nettisivuilla? Voidaanko tiedot silti julkaista?

Työntekijän tietoja voidaan julkaista työnantajan kotisivuilla ilman työntekijän suostumusta, jos julkaiseminen on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista työnantajan toiminnan kannalta. Tietojen julkaiseminen voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun työntekijän velvollisuuksiin kuuluu olla tunnistettavissa ja saavutettavissa ammattinimike-, työyhteystietojen sekä kuvan perusteella.

Työnantajan tulee huolellisesti harkita, onko joidenkin työntekijöiden tiedot ja kuvat tarpeen julkaista verkkosivuilla. Perusteettomasti tietoja ei tule viedä verkkoon.

Tarvittaessa tietojen julkaisu pitää perustella niin työntekijöille kuin tietosuojavaltuutetullekin. Vaikka suostumusta julkaisemiseen ei tarvittaisi, työntekijöillä on oikeus tietää, mitä tarkoitusta varten heitä koskevia tietoja julkaistaan netissä. Henkilötietojen julkaiseminen netissä tulee käydä läpi työpaikan yhteistoimintamenettelyissä.

-----

Ovatko tiedot siitä, keitä on töissä kunnan tai valtion virastossa ja heidän palkkatietonsa henkilötietoja vai pitääkö ne luovuttaa kenelle tahansa niitä tiedustelevalle?

Nimikirjalain mukaan ”tiedot virkamiehelle, viran- tai toimenhaltijalle ja työntekijälle henkilökohtaisen suorituksen perusteella tai muutoin henkilökohtaisesti määräytyneestä palkan osasta, sijoituspalkkausluokasta tai vaativuusryhmää vastaavasta palkasta taikka muusta mahdollisesta palkkauksen osasta sekä palkan kokonaismäärästä ovat julkisia”.

Kun viranomaiselta pyydetään tietoja kyseisessä viranomaisessa työskentelevistä henkilöistä, henkilötietojen luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia.

Tietosuojavaltuutettu ei valvo julkisuuslain tai nimikirjalain soveltamista.

Lisätietoa on tietosuojavaltuutetun toimiston oppaassa Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten henkilörekistereistä >>

 

Kysymyksiin vastasivat tietopalvelusihteerit Hanna Pentti ja Emmi Salonen tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.