Tulostusversio

3/2015

Lyhyesti 3/2015

Tietoliikennetiedustelu mukana hallitusohjelmassa

Keväällä kautensa aloittanut pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma lupaa Suomeen useita tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä muutoksia.

Hallitusohjelman mukaan ulkomaantiedustelusta ja tietoliikennetiedustelusta laaditaan lainsäädäntöä. Hallitus aikoo myös selvittää tietoverkkorikollisuuden torjuntaan tarvittavat resurssit, toimintatavat ja lainsäädäntötarpeet vielä tämän vuoden loppuun mennessä.

Yksi hallituksen kärkihankkeista on julkisten palvelujen digitalisointi, johon muun muassa menossa oleva kansallinen palveluarkkitehtuurihanke liittyy.

------

Valtion tietoturva edistyy

Valtion tieto- ja kyberturvallisuuden tilanne parani vuonna 2014 useilla osa-alueilla. Esimerkiksi johdon hyväksymien riskienhallintapolitiikkojen ja tietoaineistojen luokituspäätösten määrät lisääntyivät vuoteen 2013 verrattuna.

Kyselyn tulokset osoittavat, että parantamisen varaa on ennen kaikkea jatkuvuudenhallinnassa ja varautumisessa.

Edellisvuodesta tulokset heikentyivät eniten johdon vahvistamissa tietoturvasuunnitelmissa. Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) mukaan tulos selittyy käynnissä olevilla organisaatiouudistuksilla ja sillä, että osa organisaatioista toteuttaa vastaavia asioita toisella tavalla.

------

Keskustelevat mobiililaitteet lisäävät yksityisyyttä

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöprojektissa kehitellään teknologia-alustaa, jonka luvataan parantavan mobiililaitteiden yksityisyydensuojaa. Uutta teknologiaa kehitetään Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää mobiililaitteissa olevaa dataa paikallisesti, ilman tukiasemia ja palvelimia.

"Verkkoa, jossa mobiililaitteet keskustelevat keskenään, ei operaattori pysty seuraamaan. Tällainen niin sanottu opportunistinen verkko laajenee sen mukaan, miten paljon siellä on ihmisiä”, sanoo tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju Helsingin yliopistosta.

Uuden teknologian odotetaan tulevan käyttöön muutaman vuoden kuluttua.

----

Verotietojen julkistamista sai rajoittaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan korkeimman hallinto-oikeuden päätös ns. Veropörssiasiassa ei loukannut ihmisoikeussopimuksen sananvapausartiklaa. Suomi joutuu kuitenkin maksamaan hakijoille vahingonkorvausta oikeudenkäynnin pitkittymisen takia. Suomi sai siten kieltää verotustietojen laajamittaisen julkaisun sellaisinaan tilanteissa, joissa ei ole kyse henkilötietojen käsittelystä journalistisiin tarkoituksiin.

Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu liittyy korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätökseen vuodelta 2009. KHO:n mukaan verotustietojen julkaisu lähes sellaisinaan ei ollut henkilötietojen käsittelyä journalistisiin tarkoituksiin. Lue lisää >>

KHO:n ratkaisun taustalla oli EU-tuomioistuimen ennakkopäätös. Sen mukaan henkilöiden verotustietoja saa julkaista lehdessä ja tekstiviestipalveluna, jos se tapahtuu ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa. Lue lisää >>

Tapaus Veropörssi poiki myös muutoksen henkilötietolakiin. Lue lisää >>

 

Lue myös

Kansallinen palveluväylä helpottaa tietojenvaihtoa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.