Tulostusversio

4/2015

Työelämässä peli kovenee - tietosuoja pysyy

Teksti: Riittamaija Ståhle

Työuupumusten ja yt-neuvottelujen luvatussa Suomessa työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet ovat paljon vartijoina. Työssä tarvitaan tietoa, maalaisjärkeä ja luottamusta.

Lasse Luottamusmiehen puhelin soi iltauutisten aikaan. Soittaja on työntekijä, joka kokee, että esimies kohtelee häntä epäasiallisesti. Uupumuksenkin oireita on, ja edessä oleva kehityskeskustelu pelottaa. Puhelu venyy, kun Lasse ja työntekijä keskustelevat siitä, mitä ongelmille voisi tehdä.

Työpaikan luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut saavat tietää luottamustehtäviensä hoidossa paljon henkilökohtaisia, jopa arkaluonteisia asioita.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n toukokuussa julkaiseman barometrin mukaan luottamustehtäviin käytetystä ajasta suuri osa menee erilaisten työuupumus- ja kiusaamistapausten ja muiden ristiriitojen selvittelyyn. Työpaikoilla peli kovenee: Barometrin mukaan myös kymmenesosa henkilöstön edustajista on kokenut, että työnantaja vaikeuttaa luottamustehtävän hoitamista rikkomalla pelisääntöjä. Painostus on ollut yleisintä yksityisellä palvelualalla ja pelisääntöjen mitätöinti kunnissa.

Työntekijän suostumuksella

Lain mukaan luottamushenkilöillä on oikeus saada tarpeelliset tiedot esimerkiksi työsuhteesta tai palkoista.

”Kyse ei ole henkilökohtaisista, yksittäisistä tiedoista tai palkoista, vaan yleistiedoista”, painottaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston lakimies Anna Tiainen.

”Työehtosopimusten mukaan taas luottamusmiehillä on laajemmat tiedonsaantioikeudet kuin työsuojeluvaltuutetulla. Esimerkiksi riitatilanteissa luottamusmiehelle on luovutettava kaikki asiaan vaikuttavat tiedot.”

Tiainen painottaa, että yksittäistä työntekijää koskevat tiedot luovutetaan aina vain työntekijän suostumuksella. Vaitiolovelvoite on Tiaisen mukaan määritelty tarkkaan työehtosopimuksissa.

”Suuri osa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen käsittelemistä tiedoista on salassa pidettäviä ja luottamuksellisia. Vastuu on suuri”, Tiainen sanoo.

Ei oikotietä

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) sopimustoimitsija Mikko Siljander näkee työssään päivittäin työelämän ongelmia. JHL on valtava liitto: jäsenmäärä on 220 000.

”Työelämän ongelmat ovat yleistyneet. Tuottavuusvaatimukset kiristyvät. Työntekijät tuntevat riittämättömyyttä ja epävarmuutta. Näiden asioiden kanssa myös luottamusmiehet ovat uusien haasteiden edessä”, Siljander sanoo.

Siljander nostaa esille ns. Myllylä-tapauksen. Hiihtäjä Mika Myllylän kuolinsyyn urkinnasta tuomittiin yli 70 ihmistä, joista suurin osa oli poliiseja. Pääsyiksi hiihtäjän tietojen katseluun kerrottiin uteliaisuus – ja ammattitaidon kehittäminen.

”Vastaavanlaisiin tilanteisiin voidaan joutua esimerkiksi vankiloissa. On tiedettävä, miten vankien tietoja voi käsitellä. Jotta virkamiehet pystyvät tekemään työtään, he saattavat joutua hankaliin tilanteisiin”, Siljander sanoo.

Myös varhainen puuttuminen sairauksiin asettaa Siljanderin mukaan omat ongelmansa juuri tietosuojan vuoksi. Irtisanomistilanteissakin ollaan tiukoilla sen suhteen, mitä tietoja luottamushenkilö saa kertoa.

Oikotietä ei Siljanderin mukaan ole, vaan asiat on opiskeltava.

”Osaamisvaatimuksia tulee koko ajan enemmän, ja asiat ovat vaikeutuneet”, hän sanoo.

Siljanderin mukaan luottamushenkilöiden koulutusten sisältöjä uudistetaan JHL:ssä säännöllisesti.

”Esimerkiksi koulutuspäivillä meillä on oma osionsa rekisteritietojen käsittelemisestä. Tässä olemme tehneet tiivistä yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.”

Siljanderin tietoon ei ole tullut tapauksia, jossa luottamuksella saatuja tietoja olisi käytetty väärin.

”Luottamushenkilöt suhtautuvat tietoihin erittäin varovaisesti. Jopa liian varovaisesti. Liika varovaisuus saattaa estää edunvalvontaa.”

Kokemukset jaetaan

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn koulutustilaisuuksissa puhutaan paljon luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksista.

”Asia on vaikea, mutta olen huomannut, että keskustelulla saamme parhaat tulokset. Samalla saamme toisiltamme hyviä toimintamalleja”, sanoo neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

JUKOn haasteena ovat Niemisen mukaan luottamusmiesten erilaiset taustat ja toisistaan poikkeavat työolot. JUKOon kuuluu kahdeksan jäsenyhdistystä. Henkilöjäseniä on runsaat 200 000. Jäsenistöstä kuntien palveluksessa on 70 prosenttia, loput valtiolla, yliopistoissa ja seurakunnissa. Luottamusmiehiäkin on noin 3 600.

Nieminen itse on aloittanut järjestötehtävissä vuonna 1982 AKAVAssa ja nähnyt vuosien mittaan monet muutokset.

”Työnantajapolitiikka on viime aikoina kiristynyt, ja luottamusmiehiin kohdistuu enemmän painostusta.”

Aina uusia asioita

Pekka Liimatainen on ollut erilaisissa luottamustehtävissä pitkälti toistakymmentä vuotta. Nykyään hän toimii työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan päätoimisena pääluottamusmiehenä. Liimatainen valvoo 4 000 ihmisen etuja.

Myös Liimataisen mukaan työelämä on koventunut. Häntä askarruttaa luottamusmiesten aseman säilyminen. Tietosuoja-asioihin luottamusmiehet törmäävät koko ajan.

”Ammattiyhdistystilaisuuksissa vaitiolovelvollisuutta ja tietosuoja-asioita painotetaan. Kun itse koulutan, teen hyvin selväksi tietosuojan merkityksen.”

Luottamusmiehellä on tietoja, jotka vääriin käsiin joutuessaan aiheuttaisivat melkoista haittaa. Liimatainen mainitsee esimerkiksi jäsenrekisterit, joissa on jäsenten henkilötunnukset, puhelinnumeroista ja osoitteista puhumattakaan.

Luottamus on Liimataisen mielestä luottamusmiehen tärkeimpiä ominaisuuksia. Sanaan kulminoituu koko toiminta.

”Luottamukseen kuuluu, ettei saamiaan tietoja anna ulkopuolisille. Olen itse hyvin varovainen. En edes kotona puhu näistä asioista. Kaikki paperit on hävitettävä niin, että ne varmasti tuhoutuvat.”

Vaikka Liimatainen on ollut luottamustehtävissä vuosia, uusia asioita tulee eteen koko ajan.

”Luottamusmiehenä toimiminen on pitkän linjan kasvamista. Päreitä ei saa polttaa ja empatiaa pitää olla. Luottamusmiehet käsittelevät joskus todella rajuja juttuja”, Liimatainen sanoo ja jää odottelemaan sote-uudistuksen mukanaan tuomia muutoksia.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.